/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till skuggrik

Hur upplevde du uppläsningen av skuggrik?

eller
Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla

skuggrik är sammansatt av

/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är skredorm en synonym till luskung?

Hur används ordet skuggrik?

  1. Under det senaste året har två rättsprocesser satt ljuset på hur skuggrik och svårtolkad musikbranschen är när det kommer till praktisk ekonomi.
  2. Där börjar en annan och mer skuggrik ambivalens hos konstnären.
  3. De har en djup skuggrik färgskala som ibland påminner om renässansmålningar med dovt lysande rött och grönt.
  4. Den fanns på två närliggande platser i fuktig skuggrik och näringsrik ädellövskog utefter en skogsbäck i Norrahammartrakten.
  5. Det råder knappast något tvivel om att Wagner genom att notera Nibelungmotivet i b-moll ville framställa Valhalls skuggrike.
  6. Dess växtplatser är hasseldungar och andra skuggrika lövskogar.
  7. Den föredrar fuktiga eller skuggrika skogspartier med mycket undervegetation.
  8. Granen bildar på många platser skogar som är mycket skuggrika.
  9. Där är den begränsad till barrskogarnas, framför allt granskogarnas, skuggrika inre.
  10. Arten trivs endast i mycket skuggrika lundar och snår med god mylla.
  11. Den spöklika stämningen i serien intensifierades också av des skuggrika, expressionistiska teckningar.
  12. Men den platta hon nu ger ut, I Värmelands skuggrika dalar, är hennes första i eget namn.
  13. Besksötans växtlokaler är skuggrika och fuktiga ställen, helst bland snår vid sjö-och bäckstränder, vegetationsrika platser.
  14. Inte desto mindre har många av de stora konstnärerna från hans egen tid eller de följande århundradena starkt inspirerats av Caravaggio och hans dramatiska, skuggrika konst.
  15. Älggräs växer i stora bestånd på fuktiga skogsängar, på försumpade ställen i skogarna (alkärren), vid skuggrika stränder och håller sig envist kvar i de diken, som går genom åkrar och gärden.
  16. Den förekommer mest i strandsnår och på skuggrika ängar, men också längre upp på torrare, öppnare ängsmark och växlar då från en meters höjd till en halv meter och från mörkgrön bladfärg till ljusgrön.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Love
  Maskulinform av det svenska namnet Lovisa, som kommer från det forntyska namnet Ludvig: berömd kämpe.
 • Ludvig
  Tyskt namn som består av betydelseelementen beröm och kämpe: berömd kämpe.
 • Besläktade namn: Luis, Louis, Lajos

Mest sökta

föregående vecka

Hur böjs skuggrik?

adjektiv
positiv en skuggrik
ett skuggrikt
den|det|de skuggrika
Syns inte alla böjningar? Svep med fingret över tabellen.
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2