/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till sluta förbund

/1004363/HBSynonymerMobilMid

Är novitie en synonym till novis?

Hur används ordet sluta förbund?

  1. 1744 övertalade de Ludvig XV att sluta förbund med Preussen.
  2. Man tvingades betala krigsskadeersättning, att avträda ett mindre område i norr och sluta förbund med Preussen.
  3. År 1811 ansåg han tiden vara inne att bryta med Napoleon och sluta förbund med Ryssland.
  4. Nils Ryning var ett av kung Gustav Vasas sändebud för att sluta förbund med Frankrike 1542.
  5. Genom att sluta förbund med kejsaren förvärvade Ernst August 1692 kurvärdighet åt sitt furstendöme som nionde tyska stat.
  6. Han valde nu att 1654 sluta förbund med spanjorerna och blev deras överbefälhavare och dömdes till döden av parlamentet.
  7. Béla såg inte mera västerut för att sluta förbund, utan österut, och slöt en förbundspakt med fursten av Galizien.
  8. Magnus Eriksson hade emellertid utsänt flera av sina rådgivare till Tyskland för att sluta förbund med hansestäderna mot kung Valdemar.
  9. Inför den persiska invasionen av Grekland färdades hennes make omkring på diplomatiska resor till grannstater för att sluta förbund mot perserna.
  10. Den rätt att sluta förbund inbördes som riksstäderna hade började användas flitigt, speciellt kan man nämna rhenska stadsförbundet, schwabiska stadsförbundet och hansan.
  11. Hon ansågs lämplig av bulgarerna eftersom hennes mor var en slavisk ortodox prinsessa, medan Italien såg vigseln som ett sätt att sluta förbund.
  12. Äktenskapet var troligen arrangerat av politiska skäl, som ett sätt för Danmark att sluta förbund med hennes fars land Pommern, och hennes mors land Brandenburg.
  13. Han nödgades likväl 1674 sluta förbund med Frankrikes fiender och 1675 börja kriget mot Sverige, även om han försökte uppskjuta det så länge som möjligt.
  14. Hertigarna fick inte utan kungens tillstånd sluta förbund eller förhandla med främmande makter, inte heller med tvång sammankalla de vanliga människorna i sina furstendömen eller pålägga skatter.
  15. Ulfeldt deltog i avslutandet av freden vid Brömsebro 1645 och uppehöll sig i Nederländerna 1646 – 47 för att sluta förbund, men vinsten av den långa och dyrbara ambassaden var ringa.
  16. Det skulle då ha skett efter slaget vid Teutoburgerskogen, då romarna bytte taktik och valde att förhandla och sluta förbund med germanerna istället för att försöka erövra området som provins.
  17. Genom sin hotande maktställning vid Thorn förmådde Karl XII den preussiske kungen att i rak motsats till Augusts önskningar sluta förbund med Sverige, och likaså förnyade han sitt förbund med sjömakterna.
  18. Redan vid pingsttid 1599 är han, tillsammans med hovmarskalken Hans von Massbach, sändebud till ett flertal furstar och markgrevar i Tyskland för att förhindra dem att sluta förbund med Polen mot Sverige.
  19. För att uppnå detta mål drog han sig inte för att sluta förbund med sin gamla fiende Katarina, men detta kom sig även av behovet av subsidier och i hopp om ökad trygghet från rysk sida.
  20. Det är inte bekräftat att de var trolovade, men det anses mycket troligt att det var så, med tanke på att familjerna Sture och Leijonhufvud tillhörde Sveriges två främsta familjer och enligt adelns giftermålsmönster troligtvis skulle ha strävat efter att sluta förbund med varandra genom äktenskap.
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Dagens namnsdag 2022-08-18

 • Ellen
  Dansk form av namnet Elin, från det grekiska namnet Helena: fackla. Även en engelsk variant av det grekiska namnet Eleonora: barmhärtig.
 • Lena
  Svensk variant av det hebreiska namnet Magdalena, kvinna från Magdala, och det grekiska namnet Helena, fackla.
 • Besläktade namn: Lene, Lenita

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Mest sökta

föregående vecka
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2
Testa våra nya ordspel
Kostnadsfritt