/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till sparsamt förekommande

/1004363/HBSynonymerMobilMid

Är finns överallt en synonym till ubikvitär?

Hur används ordet sparsamt förekommande?

  1. För att inte tala om de mer sparsamt förekommande krom, nickel och platina och allt annat icke organiskt material, som människan till skillnad från alla andra arter kan tillgodogöra sig för att bygga sin livskvalitet - och kol, olja och naturgas.
  2. Den är fortfarande sparsamt förekommande i Danmark och sällsynt utomlands.
  3. Bly är som sagt förbjudet i konstnärsfärger och dessutom förekom det tidigare endast i två sparsamt förekommande färger - blyvitt och neapelgult.
  4. För 40 år sedan var grågåsen en sparsamt förekommande fågel i Sverige.
  5. - Som tidigare är kvinnan i absolut fokus och de sparsamt förekommande männen är bara bifigurer.
  6. Den är dock överallt sparsamt förekommande.
  7. Metoden är tämligen exklusiv och har varit tämligen sparsamt förekommande.
  8. Örter som vätteros, skogsbingel, sårläka och myskmadra är mer sparsamt förekommande.
  9. Regnet är jämnt fördelat över året, men sparsamt förekommande under juli och augusti.
  10. Enligt forskargruppen är Husbybornas egna berättelser sparsamt förekommande i det offentliga samtalet, trots den intensiva mediebevakningen.
  11. Fornlämningar som är äldre än från järnåldern är sparsamt förekommande i rannsakningarna medan däremot gravfält, gravhögar och fornborgar från järnåldern och senare är betydligt vanligare i akterna.
  12. Saltanläggningar har även förekommit, men dagens problem är att avsalta havsvatten till dricksvatten som är sparsamt förekommande, då nederbörden normalt är låg och färskvatten även används som kylvatten av oljeraffinaderiet.
  13. Detta skulle kunna benämnas vara standardsättet vid begravningar under den tidigare delen av bronsåldern i östra, norra och nordvästra Europa, medan det var mer sparsamt förekommande i andra delar av Europa.
  14. Vid slutet av 1990-talet var den dock tämligen allmän till sparsamt förekommande i stora delar av Sverige förutom i de sydvästra delarna, i delar av Småland och i de inre delarna av Norrland, där den bara förekom sparsamt till sällsynt.
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Dagens namnsdag 2022-08-13

 • Kaj
  Mansnamn med danskt ursprung. Även kvinnonamn som är en kortform av Kajsa: ren eller kysk.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Mest sökta

föregående vecka
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2
Testa våra nya ordspel
Kostnadsfritt