Vad betyder spicken?

Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Hur används ordet spicken?

      1. Han såg spicken sill, grönkål, köttbullar, snaps och sill fladdra iväg i fjärran - och tyckte nog till en början att det inte verkade ett dugg lattjo.
      1. Spicken, insaltad, torkad och/eller rökt, till exempel om korv (spickekorv), sill (spicken sill) och skinka.
      1. Ordet spicken betyder just saltad och torkad.

Historik för spicken

  • spicken, salt o. torkad eller rökt, okokt (om mat), jämte s p icke- i spicke-korv, -lax, -skinka och så vidare o. verbet spicka, motsvarande svenska dialekt (Götal.) speken, speke, (-g-) o. verbet speka, torka (av solsken eller blåst) med mera, fornsvenska spiki- i spikikäl, -lax, kanske snarast: torkad kål eller lax, norska spik(je) i uttryck vera i sp., vara spicken, spikjefisk, -kjol och så vidare, spiken, spicken, torr, tunn, mager, nyisländska speikilax o. verbet speikja, spicka. Enligt v. Friesen Språk o. st. 2: 229 f., till nordiska spik- i betydelse '(trä)flisa, (trä)sticka' (se spik), varav avledning 'splkia (imperfekt -kte), genom ut-spänning med trästickor preparera fisk, kött, skinn och så vidare ~ spsik- (jämför nyhögtyska speiche, hjuleker), varav nyisländska speikja; jämför t. ex. äldre vgtska speka, enligt Hof Dialekt Vestrog.: 'sätta åpp åkk sträkka ut att tårrka', alltså parallellt med svenska dialekt spela, utspänna o. fästa med stickor eller spetor, utspänna rå skinn till att torka (jämför sp e ta, sbst.). Härtill: fornsvenska *spiki-kiot, -lax och så vidare (liksom is].sendi-bod till senda osv.), varav genom förkortning på grund av huvudtonvikten på senare leden spiki-, vartill sedan nybildats spikin o. spika; eller ock beror spik- på avljud. Betyd, 'torr, torka' (varav i norska även 'tunn, mager') vore alltså sekundärt uppkom- men, v. Friesens härledning förutsätter, att medellågtyska spik, torr, o. t. ex. spik-herink, saltad sill, lånats från nordiska spr.; o. härför talar, att ett spik-, torr, i dylik användning annars ej uppvisats på urgermanska område. Enligt Falk-Torp s. 1115 o. Torp Etym. Ordb. s. 688 (senare dock något tveksamt: 'vel') föreligger här emellertid en grundbetyd, 'smal o. torr som en träflisa eller spik', jämför holländska spichlig, smal, tunn, ävensom parallellen medellågtyska spak, torr, medelhögtyska spach, till spak (i handspak), i vilken ordgrupp även betydelse 'trästycke, hjuleker' uppträda. Onekligen tala dessa senare betyd.-analogier rätt starkt för det senare tolkningsförslaget.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Ragna

Nordisk kortform av feminina namn som börjar på Ragn-: gudamakter..

Ragnar

Nordiskt namn som består av betydelseelementen gudamakter och krigare..

Besläktade namn: Reiner, Rauno, Rainer, Ragni

Hur böjs spicken ?

adjektiv
positiv en spicken
ett spicket
den|det|de spickna