/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till spiralformad

 • Användarnas bidrag
  1. vriden, korkskruvsformad
Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är skredorm en synonym till luskung?

Hur används ordet spiralformad?

  1. Hästen fick en spiralformad fraktur under måndagens tävling och med hjälp av kompressionsskruvar har veterinärerna skruvat ihop skadan.
  2. Man når upp till dem via en spiralformad trappa och en liten gångbro.
  3. Örats innersta del utgörs av en vätskefylld spiralformad kanal.
  4. Enligt henne skulle centriolerna kunna härstamma från en spiralformad bakterie.
  5. Lusen bildar en spiralformad gall när den suger växtsaft.
  6. På 1970-talet byggdes en spiralformad solmur på flaggkullen.
  7. Därefter användes en mindre spiralformad ramp på insidan för att slutföra byggandet.
  8. Thomson försedde turbinen med rörliga ledkolvar och en spiralformad tryckpump.
  9. Väggarna lutade svagt inåt, och en spiralformad ramp ledde till toppen.
  10. Strukturen hos en oregelbunden galax är varken elliptisk, linsformad eller spiralformad.
  11. Innerörat har en hörselsnäcka, men den är inte spiralformad som hos däggdjuren.
  12. Treponema pallidum, underart pallidum är en spiralformad, gramnegativ och mycket rörlig bakterie.
  13. Blommorna är ganska små, vita, ludna och sitter i en spiralformad blomställning.
  14. En vanlig blixtskada är en spiralformad fåra som gått ned i trädet.
  15. H. pylori är en spiralformad bakterie med ett genom som har stor genvariation.
  16. Det medför att partikeln långsamt rör sig i en spiralformad bana mot solen.
  17. Vid tillverkning av en spiralformad växel på en manuell maskin, måste en fixturindexering användas.
  18. I stället för en trappa utrustades Örskärs fyr med en spiralformad gång som leder upp till tornets vaktrum.
  19. Spiroketbakterien kan vara både spiralformad och skruvad och dess form beror på cellväggen och cytoskelettet.
  20. Metoden innebär att en spiralformad skruvborr roteras och pressas in i marken inuti ett skyddsrör.
  21. Vattnet leds in i löphjulet från en spiralformad snäcka genom ett gitter av ställbara ledskenor.
  22. Det medför att partiklarna långsamt rör sig i en spiralformad bana mot solen, (Poynting-Robertsoneffekten).
  23. En gänga är en tredimensionell spiralformad struktur avsedd att transformera en roterande rörelse till en linjär.
  24. och bildar följaktligen spiralformade dalar.
  25. Rören i lampan kan även vara spiralformade.
  26. Den spiralformade svansen i slutet av ormen.
  27. Portalen flankeras av två spiralformade, så kallade paradiskolonner.
  28. Vindar och molnformation är spiralformade in mot centrum.
  29. Det är en örtartad flerårig klätterväxt med spiralformade klängen.
  30. De spiralformade isdalarna har bildats när polarvindar blåst från nordpolen och söderut.
  31. Bakterierna är spiralformade, så kallade spiroketer, och ger likartade sjukdomssymptom.
  32. Campylobacter – bakterier i form av stavar som är böjda och spiralformade.
  33. Räffling innebär att loppet i ett eldvapen försetts med spiralformade spår.
  34. Därför har man gett volontärer i uppgift att klassificera galaxer som spiralformade eller elliptiska.
  35. Proteinerna byggs upp av stora molekyler som bildar långa, ofta spiralformade kedjor.
  36. Al-Bhed är en egen art av människa med spiralformade, gröna ögon.
  37. Förenklat handlar det om spiralformade radiovågor som kan hantera mycket mer information än konventionella radiovågor.
  38. Istäcket är upp till tre kilometer tjockt och genomskuret av spiralformade dalar och djupa klyftor.
  39. Oregelbundna galaxer har ett kaotiskt utseende och är vare sig spiralformade eller elliptiska.
  40. Andra utföranden är knottriga, ribbade, spiralformade och smaksatta kondomer (som används vid oralsex).
  41. När skalet används som dekoration skärs den vanligen ut som längre, spiralformade strimlor.
  42. Fönstren gjordes större och taket höjdes avsevärt då tegelvalv slogs med spiralformade pelare.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Love
  Maskulinform av det svenska namnet Lovisa, som kommer från det forntyska namnet Ludvig: berömd kämpe.
 • Ludvig
  Tyskt namn som består av betydelseelementen beröm och kämpe: berömd kämpe.
 • Besläktade namn: Luis, Louis, Lajos

Mest sökta

föregående vecka

Hur böjs spiralformad?

adjektiv
positiv en spiralformad
ett spiralformat
den|det|de spiralformade
Syns inte alla böjningar? Svep med fingret över tabellen.
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2