/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till stark ångest

/1004363/HBSynonymerMobilMid

Är novitie en synonym till novis?

Hur används ordet stark ångest?

  1. Eleven påstods ha stark ångest och en hänvisning görs till skolans läkare.
  2. Den drygt 80-åriga dementa kvinnan led av stark ångest och vårdaren låste in henne på hennes rum, eftersom hon sprang runt och störde andra patienter.
  3. Men det brukar ändå vara parat med en stark ångest över vad det gör med andra och då i synnerhet med barnen.
  4. - Hon har en enormt stark ångest som innebär en extrem påfrestning på kroppen.
  5. De flesta patienterna i undersökningen hade någon typ av cancersjukdom och skälet att efterfråga palliativ sedering var oftast stark ångest framgår av en artikel i kommande nummer av Läkartidningen.
  6. Mår en person dåligt och kanske är självmordsbenägen, har stark ångest eller upplever tunga psykiska symptom så är en väntetid på flera veckor för att få träffa någon en oändligt lång tid för den patienten att behöva vänta.
  7. -Gemensamt för allt självskadebeteende är stark ångest, säger experten Sofia Åkerman.
  8. År 1950 drabbades Dagerman av svårartad skrivkramp och stark ångest.
  9. Carolin Magnusson drabbades redan i mellanstadiet av stark ångest, ensamhet och panikattacker.
  10. Det räcker att någon säger ordet fest för att Pontus ska känna stark ångest.
  11. Döden kom relativt snabbt, vanligen inom några minuter, men under stark ångest.
  12. När man tänder av från Tramadol framkallas ofta influensaliknande symptom, med stark ångest och depressiva känslor.
  13. Nattskräck utgörs av attacker under sömn med ett beteende som liknar det vid stark ångest.
  14. En känsla av ängslan och stark overklighetskänsla (derealisation) finns ofta i samband med stark ångest.
  15. Personer med schizofreni och stark ångest har ibland svårt för mänskliga kontakter och blir i vissa fall isolerade.
  16. Anna har tre barn och varit drogfri i många år men drabbas ibland av stark ångest, hon uppskattar hembesöken.
  17. På en palliativ avdelning vet personalen hur de ska smärtlindra så att patienten inte behöver känna stark ångest inför döden.
  18. Han beskriver hur han under de två månaderna fått gå med stark ångest och oro över att bli oskyldigt dömd.
  19. – Om man känner att man själv får stark ångest eller blir väldigt ledsen kanske det inte blir så bra att prata med barnet.
  20. Idag lever Carolin fortfarande med stark ångest och har svårt att hantera vissa situationer, men en viktig sak har förändrats i hennes liv.
  21. Enligt domen i Göteborgs tingsrätt mådde kvinnan så psykiskt dåligt och hade så stark ångest att hon saknade uppfattning om tid och rum.
  22. Mannen beskrev det i förhör som att han vid den här tidpunkten hade stark ångest och var säker på att han skulle dö.
  23. – Jag gjorde allt det där ; jag självmedicinerade, hade stark ångest och vågade inte prata med någon – och jag som jobbade i psykiatrin, säger Bengt och skakar på huvudet åt sig själv.
  24. Enligt Länsstyrelsen utsattes djuren för ett gravt lidande både fysiskt och psykiskt, och de tros ha haft stark ångest eftersom de kan ha levt flera minuter efter att de slutat andas.
  25. Enligt länsstyrelsen har djuren utsatts för ett gravt lidande både fysiskt och psykiskt, och de tros ha haft stark ångest eftersom de kan ha levt flera minuter efter att de slutat andas.
  26. Sjukdomen kan göra att den drabbade blir kraftigt begränsad i sitt liv och den ger ofta upphov till starkt ångest.
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Dagens namnsdag 2022-08-16

 • Brynolf
  Nordiskt namn som består av betydelseelementen brynja och ulv.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Mest sökta

föregående vecka
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2
Testa våra nya ordspel
Kostnadsfritt