/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till statsförfattning

Hur upplevde du uppläsningen av statsförfattning?

eller
/1004363/HBSynonymerMobilMid

statsförfattning är sammansatt av

Nyhet

statsförfattning i ordbok från 1870

 • Betydelse: Inbegreppet af alla de lagar, som bestämma grunderna för statsmaktens utöfning, fördelning och organisation.

Är novitie en synonym till novis?

Hur används ordet statsförfattning?

  1. Sådana brott vars prövning och bestraffning förbehölls kejsarmakten var brott mot rikets existens eller dess statsförfattning samt naturligtvis även så kallade majestätsbrott mot kejsarens person.
  2. Politeia, grekiskt ord med den ungefärliga betydelsen " statsförfattning".
  3. Den gängse åsikten i äldre tider att den statsförfattning som Solon infört varit en självständig nyskapelse, blev inte obetydligt reducerad genom Aristoteles ’ 1890 återfunna skrift om Atens statsförfattning.
  4. Som författare och riksdagsman arbetade han ivrigt för införandet av en konstitutionell statsförfattning i Grekland.
  5. Historikern Hrusjevskyj gjorde upp ett förslag till en federativ statsförfattning, vilket skar sig rejält mot Lenins krav.
  6. Enligt Herodotos, var det oraklet som givit honom den statsförfattning som gällde i Sparta ännu i hans tid.
  7. Till grund för sin statsförfattning lade Solon en i sina huvuddrag redan förut bestående timokratisk (på förmögenhetstaxering vilande) klassindelning.
  8. Den konstitution som utarbetades avskaffade slaveriet och upphävde unionsutträdet, men var annars i det närmaste densamma som 1836 års statsförfattning.
  9. Grundlag kallas även statsförfattning eller, om den kommit till stånd i form av ett av den makthavande utfärdat frihetsbrev, charta.
  10. Efter återkommen till Sverige gav han ut en en innehållsrik berättelse om sitt diplomatiska uppdrag under titeln Chinas handel, industri och statsförfattning.
  11. Det varaktiga resultatet av detta historiska möte var den berömda " Karl den stores donation", vilken i elva århundraden skulle vara påvarnas statsförfattning för Kyrkostaten.
  12. En grundlag, konstitution eller statsförfattning, är en lagsamling som utgör de grundläggande formella normerna i en stat, beslutade av den eller de som innehar den politiska makten.
  13. Den under pseudonymen Olli Kekäläinen publicerade skriften Finland och dess nuvarande statsförfattning, där den negativa bilden av finländska förhållanden tonas ned, har av vissa historiker tillskrivits Arwidsson.
  14. Trots att han var uppfostrad i överflöd gjorde han till sin uppgift att förbättra det förfallna spartanska samhället genom att återinföra Lykurgos statsförfattning och forntidens enkla seder.
  15. Oktrojera, av egen maktfullkomlighet anordna, sägs om en regering, då den utan samverkan med representationen eller folket ger och utfärdar en statsförfattning: oktrojerad grundlag eller oktrojerad författning.
  16. Att denna från den senare antiken ärvda framställning är en ohistorisk konstruktion, är redan i och för sig påtagligt och stärks också genom Aristoteles ' skrift om Atens statsförfattning.
  17. Reformen motiverades av behovet att modifiera och samordna reglerna i en gemensam lag samt att se över den rådande maktfördelningen, men utan att ändra grunderna för Finlands statsförfattning.
  18. Han var ledare för Berlinakademins stora grekiska inskriftsverk, och utgav 1891 (tillsammans med Georg Kaibel) den nyupptäckta egyptiska papyrus som innehöll Aristoteles ' dittills ej påträffade skrift om atenarnas statsförfattning.
  19. Enligt Aristoteles återfunna skrift om Atens statsförfattning var Areopagen under den gamla adelsrepubliken före Drakon en aristokratiskt sammansatt regeringsmyndighet med nästan obegränsad maktfullkomlighet såväl i administrativt som i juridiskt hänseende.
  20. Leoidus blev konsul 78 f.Kr. och försökte förgäves omstörta Sullas statsförfattning, drog därefter mot Rom med en krigshär men besegrades av Gaius Lutatius Catulus och Pompejus och avled under flykten till Sardinien.
  21. Godens myndighet var den grundpelare som hela den isländska statsförfattningen vilade på.
  22. Vad statsförfattningen angår, fordrar Fichte liksom Rousseau och Kant folksuveränitet och folkrepresentation.
  23. Petition of Right blev genom kungens (motvilliga) bifall den 7 juni samma år en av hörnstenarna i den engelska statsförfattningen.
  24. I de tre övriga gick han statsförfattningen närmare in på livet och angrep skarpt det rådande ämbetsmannaväldet, till vars stävjande han föreslog ganska radikala åtgärder.
  25. En sådan lantdag, sammansatt ståndsvis efter svenska riksdagens föredöme, var också samlad i Greifswald 4 augusti – 18 augusti 1806, mottog kungens försäkran och gav honom hyllning med åberopande av den svenska statsförfattningen.
  26. Chartisterna höll fast vid den av dom Pedro i 1826 års " charta" givna statsförfattningen och kämpade mot anhängarna av 1822 års mera frisinnade konstitution, eller septembristerna, som de kallades efter revolutionen i september 1836.
  27. Det finns olika översättningar av bokens fulla titel, exempelvis Om det bästa samhällsskicket och den nya ön Utopia, Om det bästa tillståndet i staten eller den nya ön Utopia,Om den bästa statsförfattningen och om den nya ön Utopia.
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Dagens namnsdag 2022-08-12

 • Klara
  Latinskt namn som betyder berömd, ljus eller klar.
 • Besläktade namn: Claire, Clarence, Claire, Clarissa, Clary

Hur böjs statsförfattning?

substantiv
singular plural
obestämd form bestämd form obestämd form bestämd form
nominativ en statsförfattning statsförfattningen statsförfattningar statsförfattningarna
genitiv en statsförfattnings statsförfattningens statsförfattningars statsförfattningarnas
Syns inte alla böjningar? Svep med fingret över tabellen.
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2
Testa våra nya ordspel
Kostnadsfritt