/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till straffbelägga

Hur upplevde du uppläsningen av straffbelägga?

eller
/1004363/HBSynonymerMobilMid

straffbelägga är sammansatt av

Är novitie en synonym till novis?

Hur används ordet straffbelägga?

  1. Det är alltför många förhållanden i det omgivande samhället som disponerar för företeelsen för att det principiellt skall kunna anses riktigt att mer eller mindre godtyckligt söka avskilja ett visst beteende och straffbelägga detta.
  2. När man som i det här fallet valt att straffbelägga endast den ena parten i en brottslig relation kommer också frågan om rättssäkerhet upp.
  3. Ett förbud strider också mot principen att man inte bör straffbelägga handlingar som riktar sig mot den egna personen.
  4. Konturerna av en stat som vill straffbelägga tankar börjar skönjas.
  5. Bland annat vill man se över möjligheten att straffbelägga de arbetsgivare som kräver registerutdrag av arbetssökanden utan stöd i lagen.
  6. Utgjorde då hans predikan en sådan form av hets mot homosexuella som lagstiftaren ville straffbelägga när lagen ändrades?
  7. Jag tycker att det är rimligt att straffbelägga motsvarande gärningar i organisationer med väsentligt brottsliga inslag i verksamheten.
  8. Mot detta förbleknar den franska kulturministerns försök härom året att straffbelägga offentliganställdas bruk av engelska lånord i tjänsten.
  9. Låt mig också passa på att säga att jag tycker det vore vansinnigt att straffbelägga narkotikabruk.
  10. Ett konkret förslag på problemet är att straffbelägga överhyror.
  11. Myndigheten tror dock på andra åtgärder än att straffbelägga, som exempelvis informationskampanjer.
  12. Trots Turkiets önskan om EU-medlemskap fortsätter landet att straffbelägga diskussioner om sin historia, skriver kommittén.
  13. – Det är svårt att straffbelägga en resa för man vet ju inte vad som kommer att hända där nere.
  14. Ett lagförslag har därför framlagts av regeringen 2010 om att straffbelägga stalking/förföljelse genom att införa brottet Olaga förföljelse.
  15. Historiskt sett är det vanligt att straffbelägga samlag utom äktenskapet såsom hor, vare sig någon part är gift eller ej.
  16. ” Det är svårt att straffbelägga en resa för man vet ju inte vad som kommer att hända där nere ” säger försvarsadvokaten Henrik Olsson Lilja.
  17. Lagen syftade till att kunna straffbelägga hantering av nyskapade syntetiska droger innan deras effekter, exempelvis hur beroendeframkallande de är, är tillräckligt klarlagda för en narkotikaklassning.
  18. Kraven på ändrad lagstiftning är de partiet lyft tidigare: att arbetsmarknadsprövningen ska återinföras, arbetstillstånd bara till bristyrken, juridiskt bindande avtal om lön och villkor, krav på heltidsanställningar samt straffbelägga arbetsgivare som utnyttjar invandrare.
  19. De skriver även att rättstillämpningen ska vara återhållsam med att straffbelägga en i och för sig laglig opinionsyttring, som det nu är fråga om, på grund av att åsikterna framförts i en udda form.
  20. Det är bra att domstolarna upprätthållit ett högt beviskrav, lagen är att den är nästintill omöjlig att tillämpa om man inte ska straffbelägga folks åsikter, säger Thomas Olsson, som är inbjuden till SVT Nyheters livesändning som rättsexpert.
  21. Förslaget innebär också att innehav och användning av pyrotekniska föremål, samt att beträda spelplanen, ska kriminaliseras och straffbeläggas.
  22. Det föreslås också att användandet flygplan som brottsverktyg och kapning av endast användandet av teknisk utrustning ska straffbeläggas.
  23. Under årens lopp har det även i Sverige då och då rests krav på att rymningar ska straffbeläggas.
  24. Thyrén hade behandlat åverkan i sitt utkast och föreslagit vissa ändringar så att vissa brottsformer överfördes från åverkan till stöld och en del dittills straffria handlingar skulle straffbeläggas.
  25. Det är alltså närmast fråga om straffbeläggande av vållande till skada, ouppsåtlig skadegörelse som sker genom brytande av vårdnadsplikt.
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Dagens namnsdag 2022-08-13

 • Kaj
  Mansnamn med danskt ursprung. Även kvinnonamn som är en kortform av Kajsa: ren eller kysk.

Hur böjs straffbelägga?

verb
aktiv passiv
grundform att straffbelägga att straffbeläggas
nutid straffbelägger straffbeläggs
dåtid straffbelade straffbelades
supinum har|hade straffbelagt har|hade straffbelagts
imperativ straffbelägg
particip
presens straffbeläggande
perfekt en straffbelagd
ett straffbelagt
den|det|de straffbelagda
Syns inte alla böjningar? Svep med fingret över tabellen.
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2
Testa våra nya ordspel
Kostnadsfritt