Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Hur används ordet straffbelägga?

   1. Det är alltför många förhållanden i det omgivande samhället som disponerar för företeelsen för att det principiellt skall kunna anses riktigt att mer eller mindre godtyckligt söka avskilja ett visst beteende och straffbelägga detta.
   1. När man som i det här fallet valt att straffbelägga endast den ena parten i en brottslig relation kommer också frågan om rättssäkerhet upp.
   1. Ett förbud strider också mot principen att man inte bör straffbelägga handlingar som riktar sig mot den egna personen.
   1. Konturerna av en stat som vill straffbelägga tankar börjar skönjas.
   1. Bland annat vill man se över möjligheten att straffbelägga de arbetsgivare som kräver registerutdrag av arbetssökanden utan stöd i lagen.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Dagmar

Nordisk variant av det slaviska namnet Dragomir: fredsäll..

Rigmor

Danskt namn som betyder den mäktiga mön..

Hur böjs straffbelägga ?

verb
aktiv passiv
grundform att straffbelägga att straffbeläggas
nutid straffbelägger straffbeläggs
dåtid straffbelade straffbelades
supinum har|hade straffbelagt har|hade straffbelagts
imperativ straffbelägg
particip
presens straffbeläggande
perfekt en straffbelagd
ett straffbelagt
den|det|de straffbelagda