Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Hur används ordet ta befattning med?

   1. - Ingen annan än kommunen får enligt lagen ta befattning med hushållsavfall.
   1. De tre kvinnorna misstänks alla för medhjälp genom att de "med råd och dåd främjat" de misstänkta männens ekonomiska brott bland annat "genom att ta befattning med pengar hänförliga till verksamheten".
   1. Anläggningen krävde så mycket tillsyn att häradshövdingen Peder Kart undanbad sig att längre behöva ta befattning med detsamma.
   1. 1991/92:UbU18) föreslogs att besvärsnämndens uppgifter skulle övergå till en ny nämnd, Överklagandenämnden för högskolan, ÖNH, som numera har att ta befattning med dessa överklaganden.
   1. Hovrätten gör en annan bedömning och kommer fram till att det vid en sammanvägning av den utredning som åklagaren presenterat är ställt utom rimligt tvivel att männen har medverkat till mord och försök till mord genom att bland annat skaffa fram flyktbil och ta befattning med vapen som använts, skriver hovrätten i ett pressmeddelande.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Love

Maskulinform av det svenska namnet Lovisa, som kommer från det forntyska namnet Ludvig: berömd kämpe..

Ludvig

Tyskt namn som består av betydelseelementen beröm och kämpe: berömd kämpe..

Besläktade namn: Luis, Louis, Lajos