/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop
/1004363/HBSynonymerMobilMid

Är fermt en synonym till raskt?

Hur används ordet befatta sig med?

  1. Ska jag som kund vara tacksam för att banken vill befatta sig med mina pengar?
  2. Att befatta sig med miljardrullningen i Vattenfall blir en politisk handgranat.
  3. De sexuella inslagen och den amoraliska huvudgestalten fick de italienska förläggarna att vägra befatta sig med manuset.
  4. När jag kontaktar Visa och Mastercard för att fråga varför får jag ungefär samma svar från bägge: man vill inte befatta sig med illegala aktiviteter.
  5. Under de första decennierna efter krigsslutet var Hitler allestädes närvarande men att befatta sig med honom var tabu.
  6. Detta var en ideologisk hållning som Tjechov varken kunde eller ville befatta sig med och ryska kritiker anklagade honom ständigt för bristande ansvar och samhällsengagemang.
  7. Genom flera omskrivningar av rapporten som blev följden av motionen lyckades abortmotståndare betona vårdpersonalens rätt att vägra befatta sig med aborter.
  8. Fram till nu har såväl allianspartierna som socialdemokraterna vägrat befatta sig med de stora problem som den internationella militära insatsen i Afghanistan har drabbats av.
  9. Den välintegrerade medelklassen behöver inte befatta sig med den ibland sociala misär och hårda verklighet som många arbetslösa respektive låglöneslavande nysvenskar lever i.
  10. Samtliga stora svenska livsmedelskedjor har uttalat att de skulle vägra befatta sig med drycken som innehåller tre gånger så mycket koffein som konkurrenten Red Bull.
/1004363/HBSynonymerMobilBot
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2