/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till tempelbyggnad

Definition av tempelbyggnad

  1. Byggnad för utövning av religiös akt, till exempel pagod, kyrka, synagoga, moské.
/1004363/HBSynonymerMobilMid

Är novitie en synonym till novis?

Hur används ordet tempelbyggnad?

  1. Där var hon med att utforma den svenska paviljongen som såg ut som en tempelbyggnad inbäddad i grönska med utsikt över Seine.
  2. En säregen tempelbyggnad i Sacro Bosco.
  3. Uppsala tempel tros ha varit en tempelbyggnad i Gamla Uppsala.
  4. Han lät konstruera en tempelbyggnad, aedes, på platsen för det gamla altaret.
  5. Det finns även tydliga spår av förkristen kult på ön och en tidig tempelbyggnad.
  6. I tempelområdets norra delar ligger en stenträdgård och en tempelbyggnad som heter Shito-an.
  7. Vid senare arkeologiska undersökningar under kyrkan har inga som helst spår av en sådan tempelbyggnad påträffats.
  8. Efterledet tempel avser tempelbyggnad, men någon kultisk betydelse som skulle motivera deras uppförande kan inte beläggas.
  9. Skrivbordet i alrot och mahogny har en uppsats i form av en tempelbyggnad och står idag i Bernadottevåningen på Kungliga slottet.
  10. Krematoriet står på en holme i en omgivande vallgrav och domineras av en rund, hög tempelbyggnad krönt med en kupol som tak.
  11. På senare år har dock en vikingatida tempelbyggnad hittats i Uppåkra i Skåne, vilket visar att sådana existerade, möjligen även i Gamla Uppsala.
  12. I Uppsala fanns det berömda hednatemplet och i Uppåkra har arkeologerna upptäckt en trolig tempelbyggnad som existerat under många hundra år fram till den yngre vikingatiden.
  13. Nya undersökningar har dock visat att Lindqvists lager troligen härrör från järnåldern, även om det fortfarande är osäkert om det verkligen rör sig om en tempelbyggnad.
  14. I egenskap av huvudman för en tempelbyggnad lyckades han med tillhjälp av en väpnad arbetarhop tillvälla sig envåldsmakten i Akragas, varefter han småningom underkuvade åtskilliga kringliggande städer.
  15. Det finns dessutom arkeologiska belägg för en vikingatida tempelbyggnad i skånska Uppåkra, vilken möjligen kan ge en antydan till hur templet i Gamla Uppsala kan ha sett ut.
  16. Sydväst om nämnda offeraltare, i öst-västlig orientering, låg Olympias förnämsta tempelbyggnad, det väldiga, 64 meter långa Zeustemplet i dorisk stil, ett verk av den eliske byggmästaren Libon.
  17. Atens största tempelbyggnad, det kolossala Zeustemplet (Olympieion), sydost om Akropolis, helt nära Ilissos, påbörjades redan under Peisistratos, men blev sedan arbetet flera gånger avstannat och återupptagits efter utvidgad plan, fullbordat först av kejsar Hadrianus.
  18. Man säger sig även ha funnit 3 mindre, ännu äldre pyramider, och en tempelbyggnad, som man valt att kalla ” Månpyramiden ” (Bosanska Piramida Mjeseca), ” Drakpyramiden ” (Bosanska Piramida Zmaja), ” Kärlekspyramiden ” (Bosanska Piramida Ljubavi), och ” Jordens tempel ” (Hram Zemlje).
  19. Pantheon, ett tempel tillägnat " alla gudar", är en av få antika byggnader som har varit i funktion sedan det uppfördes och är Roms bäst bevarade byggnad.Den nuvarande byggnaden uppfördes cirka 115 – 125 av kejsar Hadrianus och ersatte då, troligen med den arkitekturintresserade kejsarens medverkan, en tidigare tempelbyggnad, som konsuln Marcus Vipsanius Agrippa hade låtit uppföra 27 f.Kr. Pantheon brukas sedan 600-talet som kyrka med namnet Santa Maria ad Martyres.
  20. Även om man nu fått pengar till själva tempelbyggnaden fortsätter sökandet efter sponsorer till de övriga etapperna.
  21. Elva av de ursprungligen femton korintiska kolonnerna av prokonnesisk marmor samt en av cellans väggar är vad som återstår av tempelbyggnaden.
  22. År 1974 gjorde han utställningen Live Show på Moderna museet tillsammans med Sivert Lindblom och Ulrik Samuelson, där han skapade tempelbyggnaden Till minnet av tiden.
  23. Det började byggas under 1200-talet, och trots att staden aldrig beboddes efter den muslimska erövringen fortsatte man att bättra på tempelbyggnaden fram till 1600-talet.
  24. Bert-Rune Dahlberg som blivit frontfigur för det tilltänkta templet har planerat att åka till Thailand för att säkerställa att finansieringen för etapp 1, själva tempelbyggnaden, ska stå färdig under nästa år.
  25. Här återger Adam bland annat den enda samtida (om än sannolikt överdrivna) skildringen av Uppsala tempel, den förmodade tempelbyggnaden i Gamla Uppsala som antas ha varit den svenska asatrons centralhelgedom.
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Dagens namnsdag 2022-08-16

 • Brynolf
  Nordiskt namn som består av betydelseelementen brynja och ulv.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Mest sökta

föregående vecka

Hur böjs tempelbyggnad?

substantiv
singular plural
obestämd form bestämd form obestämd form bestämd form
nominativ en tempelbyggnad tempelbyggnaden tempelbyggnader tempelbyggnaderna
genitiv en tempelbyggnads tempelbyggnadens tempelbyggnaders tempelbyggnadernas
Syns inte alla böjningar? Svep med fingret över tabellen.
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2
Testa våra nya ordspel
Kostnadsfritt