/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Vad betyder testamentsexekutor?

  1. person som förvaltar ett dödsbo och verkställer bestämmelserna i ett testamente

Bygger på Bonniers svenska ordbok av Peter A. Sjögren, Iréne Györki och Sten Malmström, 10:e upplagan 2010

Om det rör sig om två olika ord med samma stavning så markeras detta med en skiljelinje, se t ex ”negativ”.

Uttal skrivs alltid inom klamrar [-]. Ibland ligger uttalet i texten men oftast under rubriken ”Hur uttalas?”.

Streck under bokstav innebär att det är där betoningen på ordet ska ligga.

||-tecken markerar att böjningsändelse följer. Ändelserna ska läggas direkt till uppslagsordet: ”ring … || ‑en; -ar” ska uttydas: ”(en) ring bestämd form singularis ringen, obestämd form pluralis ringar”. Om uppslagsordet ändrar form vid en viss böjning, skrivs hela ordet eller åtminstone stammen om, t.ex. ”jätte -n; jättar”, ”överförd ‑fört.” Ord som slutar på –are är dock undantagna från denna regel.
Det finns en del inkonsekvenser på det här området, orsakade av sparsamhet med utrymme i boken, i det här fallet att inte sätta ut identiska böjningsuppgifter flera gånger i en artikel. Regeln i de allra flesta fall är att en punkt ”ärver” böjning uppåt i texten, d v s om det ligger en böjning under punkt 2 men ingen under punkt 1 så gäller punkt 2:s böjning för båda, men regeln är alltså inte 100-procentig.

/1004363/HBSynonymerMobilMid

testamentsexekutor är sammansatt av

Är novitie en synonym till novis?

Hur används ordet testamentsexekutor?

  1. Därför kommer även testators val av testamentsexekutor att diskuteras.
  2. Finns testamentsexekutor ska denne utses.
  3. Hitler utnämner Martin Bormann till sin testamentsexekutor.
  4. Hon insätter sin personliga vän, Drottning Margareta, som testamentsexekutor.
  5. 1320 utsåg Elena Tunadotter (Håkan Tunessons ätt) honom till sin testamentsexekutor.
  6. En testamentsexekutor har, till skillnad från en bodelningsman rätt att sälja fast egendom.
  7. Står boet redan under förvaltning av testamentsexekutor, är denne utan särskilt förordnande skiftesman.
  8. Hon gjorde Agostino Chigi till sin testamentsexekutor och bad honom gifta bort hennes dotter.
  9. Hennes son köpte henne ett stort hus i Fredericksburg i Virginia och blev hennes testamentsexekutor och huvudarvinge.
  10. När hon avlider blir han hennes testamentsexekutor och träffar hennes nu två vuxna tvillingar, Jeanne och Simon.
  11. Då får stiftelsen sina pengar och Annika och sönerna får sitt, säger Per Ludvigsson, testamentsexekutor och Ingvar Kamprads högra hand, till Expressen.
  12. Medverkande skådespelare: Arne Källerud (trädgårdsmästare), Gunilla Thunberg (Beatrice Gustafsson), Bellan Roos (grevinnan Klensparre), Georg Årlin (testamentsexekutor), Curt Masreliez (major).
  13. Inte heller kan en dödsbodelägare som tagit vård om boet eller en boutredningsman eller en testamentsexekutor vara god man.
  14. Står boet under förvaltning av boutredningsman eller testamentsexekutor, får skifte inte ske innan denne har anmält att boutredningen har slutförts.
  15. Hon bad förre justitiestatsministern Louis De Geer att vara hennes testamentsexekutor för en förmögenhet som uppgick till 9,5 miljoner kronor.
  16. Under sin tid som abbedissa begravde hon sin bror, Otto Ulfsson, som testamenterade egendom till klostret, och agerade också som hans testamentsexekutor.
  17. Lilljeqvist har fått en felaktig stavning av sitt namn (Liljeqvist med ett " l") ända sedan Alfred Nobel skrev in honom som testamentsexekutor.
  18. Är inte bouppteckning förrättad, lämnas trovärdig uppgift om delägarna i boet och deras hemvist samt, där testamentsexekutor är förordnad, om dennes namn och hemvist.
  19. Hans farfar Ragnar Sohlman var Alfred Nobels testamentsexekutor och därmed den som i praktisk handling skapade Nobelstiftelsen och som var dess VD 1936 – 1946.
  20. Kontakter mellan de bägge under Vermeers livstid är inte belagda, men det är känt att van Leeuwenhoek var testamentsexekutor för Vermeer efter dennes död 1675.
  21. År 1908 flyttades kroppen till Père-Lachaise-kyrkogården i Paris efter att Oscar Wildes testamentsexekutor avslöjat att en anonym donator skänkt 2 000 pund till ett gravmonument.
  22. Den som upprättar ett testamente egendom kallas testator (maskulinum) eller testatrix (femininum).
  23. Periaptodes testator är en skalbaggsart som beskrevs av Francis Polkinghorne Pascoe 1866.
  24. Den första metoden är att testator muntligen inför två vittnen förordnar om sin kvarlåtenskap.
  25. Den andra metoden är att testator i egenhändigt skriven och undertecknad handling förordnar om kvarlåtenskapen.
  26. Stiftelsen förvaltas av Stockholms läns hembygdsförbund för att säkerställa att arvet från syskonet Andersson används såsom testator menat.
  27. Ett nödtestamente gäller ej längre, om testator efter testamenterandet under tre månader varit i stånd att upprätta ett ordinärt testamente.
  28. Testamentstagare inte heller har rätt att föra talan om ogiltigförklaring av ett av testator avgivet faderskapserkännande enligt NJA 1975 s 535.
  29. Fri förfoganderätt uppkommer ofta genom testamente där testator föreskriver att viss egendom ska tillfalla A och att den vid dennes bortgång ska tillfalla B.
  30. För att en person (testator) skall kunna upprätta ett testamente måste denne vara behörig, vilket betyder att personen i fråga måste uppfylla vissa krav.
  31. Om testator av skäl som sjukdom eller nödsituation ej har möjlighet att upprätta ett ordinärt testamente, finns två möjligheter att förordna om sin kvarlåtenskap genom så kallat nödtestamente.
  32. Åt dåvarande pastor primarius i Stockholm (sedermera biskopen i Västerås), Gustaf Murray, uppdrog testator att ombestyra verkställigheten av hans vilja i detta hänseende, och sedan testamentsexekutör 1808 och 1809 avlämnat tillsammans 16 193 riksdaler 18 skilling banco uppgjorde Murray ett reglemente, vari stadgades, att skolan skulle ha två klasser (för respektive 24 och 16 — 18 barn) med var sin lärare samt att lärjungarnas undervisning alltid främst skulle ha avseende på deras framtida yrken och av språken i synnerhet det tyska språket läsas, sålunda ett slags realskola.
  33. Bägge vittnena ska samtidigt bevittna testators underskrift, eller testators vidkännande av densamma.
  34. Testamentsexekutor är en person som förvaltar och skiftar dödsbon enligt en testators (den avlidne) testamente.
  35. Avkastningen ur denna fond utdelas årligen på testators dödsdag som belöning för ett vetenskapligt arbete till en av sällskapets medlemmar.
  36. Det är i allmänhet jurister som tar uppdrag som testamentsexekutorer eller den som i testamentet blivit utsedd att i stället för arvingar och universella testamentestagare förvalta testators dödsbo.
  37. Efter Sundbergs död i december 1965 bildades i enlighet med hennes testamente en stiftelse med ändamålet att för framtiden bevara testators hem " för att belysa levnadsförhållandena under 1900-talet".
  38. Till exempel måste testatorn vara 18 år fyllda.
  39. Lärostolen uppkallades efter testatorn och hans fru, Anne Elliot, som tidigare varit gift med överste Hamilton Elrington.
  40. Om testatorn har barn (arvingar i första arvsklassen) har de alltid rätt till hälften av det arv de skulle ha fått om testamentet inte hade funnits.
  41. Med två uppdiktade brorsöner till testatorn kunde hon sprida uppfattningen att den största delen av förmögenheten fanns inlåst i ett kassaskåp och med denna förmögenhet som säkerhet kunde hon ta stora lån.
  42. – Vi är övertygande efter vårt arbete med lokalbefolkning och framför allt anhöriga, som anser sig veta vad testatorn ville, att skogen skulle användas av Nuntorp och till förmån för elever från Dalsland, säger Lars-Göran Berg, verksamhetsledare på Nuntorp.
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Dagens namnsdag 2022-08-16

 • Brynolf
  Nordiskt namn som består av betydelseelementen brynja och ulv.

Hur böjs testamentsexekutor?

substantiv
singular plural
obestämd form bestämd form obestämd form bestämd form
nominativ en testamentsexekutor testamentsexekutorn testamentsexekutorer testamentsexekutorerna
genitiv en testamentsexekutors testamentsexekutorns testamentsexekutorers testamentsexekutorernas
Syns inte alla böjningar? Svep med fingret över tabellen.
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2
Testa våra nya ordspel
Kostnadsfritt