/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till tidtals

Hur upplevde du uppläsningen av tidtals?

eller
Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla

tidtals är sammansatt av

/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är skredorm en synonym till luskung?

Hur används ordet tidtals?

  1. Ofta såg hon Bullarsjöarna brinna och blev tidtals omöjlig att föra samtal med.
  2. Sociologiskt har den också tidtals betytt en markering av ideologisk tillhörighet.
  3. Föreläsningar hölls tidtals i anatomi och kirurgi med mera.
  4. Goldast tillhörde en adlig, men ruinerad familj samt levde tidtals i stor fattigdom som skriftställare, tidtals som rådgivare i olika furstars tjänst.
  5. Han dirigerade tidtals även symfonikonserter och fick 1860 professors titel.
  6. Den vattnas av floden Ziz, som blott tidtals för vatten.
  7. Inom några av föreningarna låg dock tidtals all verksamhet nere.
  8. Han utövade själv skådespelaryrket i London och var tidtals teaterdirektör.
  9. Kalau, men dessas vattenmängd var genom den starka avdunstningen tidtals obetydlig.
  10. Hamilton deltog sedan, tidtals rätt kraftigt, på frihandelssidan i striden om tariffreformen.
  11. Fram till dess att han var fjorton gick han tidtals i en lancasterskola.
  12. En högskola inrättades redan 1349, men låg tidtals nere och flyttades 1473 till Pisa.
  13. Sedan äldre tid har grövre brottslingar förvarats på Karlsten, där även politiska fångar tidtals insatts.
  14. Bitterheten var tidtals så stor, att en sprängning av hela den nederländska kyrkan syntes hota.
  15. Därjämte ägnade den litteraturen stor uppmärksamhet och var tidtals Norges förnämsta organ för den litterära kritiken.
  16. Efter Katarina II:s död 1796 vistades prinsen tidtals i Frankrike under fåfänga försök att närma sig Napoleon.
  17. Han vistades 1849 – 53 tidtals som student i Uppsala, blev 1866 exercisinspektör för skärgårdsartilleriet och 1872 generallöjtnant.
  18. Måleriskt blev hans bilder av olika lödighet, delvis beroende på en tidtals ökad svaghet i konstnärens ögon.
  19. 1559-65 var han befallningsman på Viborgs slott och därunder 1563 och 1564 tidtals gubernator i Finland.
  20. Gutzkows verksamhet, tidtals törhända överskattad, kom senare, under motrörelsen mot " det unga Tysklands" idéer, säkerligen att underskattas.
  21. Åren 1864 – 67 var han ledamot av Föreningsbankens centralstyrelse och fungerade därunder tidtals som bankens verkställande direktör.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Love
  Maskulinform av det svenska namnet Lovisa, som kommer från det forntyska namnet Ludvig: berömd kämpe.
 • Ludvig
  Tyskt namn som består av betydelseelementen beröm och kämpe: berömd kämpe.
 • Besläktade namn: Luis, Louis, Lajos

Mest sökta

föregående vecka

Hur böjs tidtals?

adverb
oböjligt tidtals
Syns inte alla böjningar? Svep med fingret över tabellen.
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2