/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till till den tidpunkt då

/1004363/HBSynonymerMobilMid

Är novitie en synonym till novis?

Hur används ordet till den tidpunkt då?

  1. Den känns som en transportsträcka fram till den tidpunkt då han började skriva på sina memoarer.
  2. Målsättningen bör vara att det sker i nära anslutning till den tidpunkt då ordinarie lön skulle betalats ut.
  3. Jämo konstaterar i sin utredning att jämställdhetslagen bara gäller från den tidpunkt då en person ansöker om anställning till den tidpunkt då arbetsgivaren fattar sitt beslut.
  4. När regeringen då vill ändra på detta, flyttar tyngdpunkten i beskattningen från själva boendet till den tidpunkt då den slutliga försäljningen skett, då utbryter en ny debatt: hur orättfärdigt och förfärligt det är att ändra på fastighetsskatten.
  5. En israelisk-amerikansk forskargrupp har kartlagt den moderna människans utveckling, från den så kallade mitokondrie-Eva, en kvinna som levde för 200 000 år sedan, fram till den tidpunkt då arten var ytterst nära att dö ut.
  6. Överklaganden kan återkallas fram till den tidpunkt då hovrättens dom meddelas.
  7. Båda parter kan gå ur avtalet ända fram till den tidpunkt då det slutliga avtalet skrivs på, alltså det avtal som Ford och Geely hela tiden sagt att det skall skrivas på senast sista juni i år.
  8. Jakten får bedrivas från och med 1 mars 2012 till och med 15 april 2012, eller till den tidpunkt då jakten i området avlyses.
  9. – Då fick forskarna en molekylär klocka och kunde räkna bakåt i tiden och komma till den tidpunkt då mässlingsviruset separerades från dåtidens rinderpest hos klövdjur.
  10. Andra förändringar som görs är att startpunkten för etableringsplanens 24 månader med stödinsatser flyttas till den tidpunkt då en nyanländ med uppehållstillstånd tas emot i en kommun.
  11. En annan faktor till att Maugham ville ta med fördömande avsikter kan härledas till den tidpunkt då Levanten var ett kodord för att vara judisk.
  12. Trogus lämnade orörd romerska historia fram till den tidpunkt då Grekland och Östern kom i kontakt med Rom, möjligen på grund av Livius hade behandlat det tillräckligt.
  13. – Omvärlden kan känna sig fullständigt trygg i att övergången som fastställer att utrikesdepartementet i dag fungerar också kommer att vara i funktion en minut efter klockan 12 den 20 januari, fortsatte Pompeo, i en referens till den tidpunkt då nästa mandatperiods president svärs in.
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Dagens namnsdag 2022-08-09

 • Roland
  Tyskt namn som består av betydelseelementen ära och land: ärans land eller landets ära.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Mest sökta

föregående vecka
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2