/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till tillbakabildad

Hur upplevde du uppläsningen av tillbakabildad?

eller
/1004363/HBSynonymerMobilMid

Liknande ord till tillbakabildad

tillbakabildad är sammansatt av

Är novitie en synonym till novis?

Hur används ordet tillbakabildad?

  1. Pterosauriernas hand hade fyra fingrar, den femte var tillbakabildad.
  2. Svansen är bara en liten stump eller helt tillbakabildad.
  3. Trots det förekommer primater med tillbakabildad svans eller utan svans.
  4. Men vid vissa former hypotyreos blir sköldkörteln i stället tillbakabildad.
  5. Dessa lober framträder mindre tydligt hos en tillbakabildad bräss hos vuxna.
  6. Den är aktiv på natten men uppsöker inte blommer eftersom sugsnabeln är tillbakabildad.
  7. Den är aktiv på natten men uppsöker inte blommor eftersom sugsnabeln är tillbakabildad.
  8. Som fullbildad fjäril, imago, äter den gulfläckiga igelkottspinnaren ingenting och dess sugsnabel är därför tillbakabildad.
  9. Hos fanerogamerna dominerar det könlösa sporofytstadiet helt, och den könliga generationen, gamofyten, är tillbakabildad till rena könsceller.
  10. Den motsättliga tummen är tillbakabildad hos de arter som använder armarna för att komma från gren till gren.
  11. Den unga gråsäl som hittades på vägen, i närheten av Lindöbadet var enligt SVA utmärglad med kraftigt tillbakabildad muskulatur och vägde endast 13,2 kg.
  12. De flesta bina använder sig av sin gadd för att försvara sig, men det finns även bin med tillbakabildad gadd.
  13. Tantulocariderna är mycket små, högst 0,3 millimeter, och har starkt reducerad kropp med en säcklik osegmenterad thorax och tillbakabildad abdomen.
  14. De tillfälligt inhämtade färdigheterna uppgår normalt till ett par ord av talat språk och kan innebära en viss tillbakabildad social perception.
  15. Den är olika väl tillbakabildad hos olika män och vid torsion av Morgagnis hydatid uppstår symptom såsom smärtor, ömhet och svullnad i pungen.
  16. Paretialögats nervanslutning till hjärnan är emellertid tillbakabildad och producerar förmodligen ingen bild, men kan kanske registrera ljusintensitet eller hjälpa till att absorbera D-vitamin.
  17. Precis som dess namn antyder så är den unik inom familjen måsar och trutar (Laridae) genom att dess baktå är tillbakabildad och endast utgör en liten klump.
  18. De drabbas av tillväxtrubbningar, hypogonadotropisk hypogonadism, atrofi av huden (förtunnad hud), tillbakabildad bräss, minskat antal lymfocyter (lymfocytopeni), osteopeni med såväl färre osteoblaster som osteoklaster, åldrade lungor, neurodegeneration, hörselnedsättning, samt åderförkalkning.
  19. Stödbladen kan vara bladlika eller tillbakabildade.
  20. Ögonen är starkt tillbakabildade eller saknas.
  21. Bladen är tillbakabildade till ett klänge.
  22. Tänderna är små och delvis tillbakabildade.
  23. På fåglar utan flygförmåga är vingarna tillbakabildade.
  24. Mjölktänderna är tillbakabildade och endast undantagsvis förkalkade.
  25. Emun har små tillbakabildade vingar och är flygoförmögen.
  26. De nedersta bladen är tillbakabildade och fjäll-lika.
  27. Vingarna är tillbakabildade och insekten kan inte flyga.
  28. Kronbladen är fem även om några ibland är tillbakabildade.
  29. Jamaicakarakaran var stor för sitt släkte och hade tillbakabildade vingar.
  30. Honorna är maskformiga, blinda och fotlösa varelser med tillbakabildade mundelar.
  31. Ögonen är nästan fullständigt tillbakabildade och täckta av muskler och hud.
  32. De övriga kindtänderna är vanligen tillbakabildade, eller saknas helt, hos rovdjur.
  33. De främre extremiteterna hade inga fingerben och även mellanhandsbenen (Metacarpus) var tillbakabildade.
  34. De basala bladen är små och tillbakabildade, stjälkbladen är två till många, svärdlika.
  35. Andra kroppsbihang som yttre öron och svansen är tillbakabildade, även ögonen är små.
  36. De egentliga bladen är tillbakabildade och syns bara som små fjäll vid areolerna.
  37. Som namnet antyder har dessa djur starkt tillbakabildade klor eller saknar dessa helt.
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Dagens namnsdag 2022-08-13

 • Kaj
  Mansnamn med danskt ursprung. Även kvinnonamn som är en kortform av Kajsa: ren eller kysk.
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2
Testa våra nya ordspel
Kostnadsfritt