Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Är osolidarisk en synonym till trolös?

Hur används ordet tillfinnandes?

   1. Jag var tämligen säker på att orsaken till att mr Hale inte var tillfinnandes var att han helst inte ville träffa mig igen.
   1. Vilka av dagens experter är då tillfinnandes för att stå till svars för oriktiga bedömningar?
   1. Fiskpinnen finns uti havet men är sällan tillfinnandes där.
   1. Han skriver Widh pass een half mijhl ifrån Upsala stadh...... uppå een mycket angenäm och lustig ort är Ultuna belägen, som har i forna tijder warit een gammal konungzgårdh, såsom then och ännu i dag blifwer kallt, skall hafwa bekommit thetta sitt nampn eftter Uller, then Attins (Odens) son, som och eftter sin dödh blifwit uthi Upsala afgudatempel dyrkad för een gud iempte the twenne förnembliga och stoore afgudar, och förmenes hafwa haftt sitt säthe uppå Ulltuna gård...... Och har widh Ultuna i forna tijder warit een förnemblig skeppzhambn, ther ännu tillfinnandes är öfwer 700 ättebackar...

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Matteus

Latinsk variant av det hebreiska namnet Matthaios som betyder Herrens gåva..

Hur böjs tillfinnandes ?

adverb
oböjligt tillfinnandes