/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till tillfinnandes

Hur upplevde du uppläsningen av tillfinnandes?

eller
/1004363/HBSynonymerMobilMid

tillfinnandes är sammansatt av

/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är novitie en synonym till novis?

Hur används ordet tillfinnandes?

  1. Jag var tämligen säker på att orsaken till att mr Hale inte var tillfinnandes var att han helst inte ville träffa mig igen.
  2. Vilka av dagens experter är då tillfinnandes för att stå till svars för oriktiga bedömningar?
  3. Fiskpinnen finns uti havet men är sällan tillfinnandes där.
  4. Han skriver Widh pass een half mijhl ifrån Upsala stadh...... uppå een mycket angenäm och lustig ort är Ultuna belägen, som har i forna tijder warit een gammal konungzgårdh, såsom then och ännu i dag blifwer kallt, skall hafwa bekommit thetta sitt nampn eftter Uller, then Attins (Odens) son, som och eftter sin dödh blifwit uthi Upsala afgudatempel dyrkad för een gud iempte the twenne förnembliga och stoore afgudar, och förmenes hafwa haftt sitt säthe uppå Ulltuna gård...... Och har widh Ultuna i forna tijder warit een förnemblig skeppzhambn, ther ännu tillfinnandes är öfwer 700 ättebackar...

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Magnus
  Latinskt namn som betyder den store.
 • Måns
  Svensk variant av det latinska namnet Magnus: den store.
 • Besläktade namn: Mogens

Mest sökta

föregående vecka

Hur böjs tillfinnandes?

adverb
oböjligt tillfinnandes
Syns inte alla böjningar? Svep med fingret över tabellen.
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2
Testa våra nya ordspel
Kostnadsfritt