/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Visar resultat för tillintetgörande, menade du tillintetgöra?

Synonymer till tillintetgörande

Hur upplevde du uppläsningen av tillintetgörande?

eller
/1004363/HBSynonymerMobilMid

Liknande ord till tillintetgörande

tillintetgörande är sammansatt av

Är novitie en synonym till novis?

Hur används ordet tillintetgörande?

  1. Detta berättas under ett häftigt tillintetgörande fnitter av den typ som alla tjejer som varit fjorton och i socialt underläge har krupit ihop inför någon gång.
  2. Efter en månad är stödet för Cleggs parti fortfarande så starkt att Liberaldemokraterna mycket väl kan förpassa Labour till en tillintetgörande tredjeplats.
  3. 1876 skrev gymnasieläraren Beckering Vinckers en tillintetgörande kritik av denna " klantiga förfalskning skriven på gallimatias".
  4. ” Svaret på minsta lilla hot mot Islamiska Republiken Iran kommer att bli tillintetgörande ”, står det på presidentens officiella hemsida.
  5. Punkt för den dyrkan sattes genom romarnas tillintetgörande av Kartago i tredje puniska kriget 146 f.Kr.
  6. ” Syriens demokratiska styrkor (SDF) deklarerar härmed total eliminering av det så kallade kalifatet och ett 100-procentigt tillintetgörande av IS territorium.
  7. Påbudet resulterade i en tillintetgörande förföljelse mot lokala illuminater, varunder Weishaupt förlorade sin professur och måste lämna landet.
  8. Exempelvis kan giftiga eller syrefattiga omgivningar, attacker från farliga livsformer eller Sentinels, eller tillintetgörande vid rymdstrider med diverse datorstyrda faktioner i galaxen orsaka dödliga skador.
  9. Uttrycket uppkommer 1920 i boken Die Freigabe der Vernichtung Lebensunwerten Lebens (ungefär " Frigörandet av tillintetgörande av liv oförtjänt av liv") av Karl Binding och Alfred Hoche.
  10. Erövringen av Kanarieöarna som tog nästan hundra år föregick erövringen av den nya världen med ett totalt tillintetgörande av den inneboende kulturen och en snabb övergång till kristendomen.
  11. Om den emitterade fotonen har högre energi än den absorberade talar man om " anti-Stokes-skift" -denna extra energi kommer från tillintetgörande av fononer i kristallgittret, d.v.s. en minskning av vibrationsenergin, vilket kyler kristallen.
  12. År 1848 blev han fransk minister i Madrid, men avgick följande år, sedan han under en särskild beskickning till Rom i syfte att försona den unga republiken med Frankrike i hemlighet motverkats av sin egen regering, som arbetade på Romerska republikens tillintetgörande.
  13. Den fjärde armén återskapades tidigt 1918, återigen under Rawlinson, efter tillintetgörandet och följande upplösningen av den femte armén under den tyska offensiven, Operation Michael.
  14. De sju amerikanernas familjer vägrade acceptera betalningsuppgörelsen och vill istället åtala den libyska regeringen i en federal domstol i Washington D.C.. 19 september 2006 begärde de att domstolen skulle döma den libyska regeringen och sex av dess agenter skyldiga till tillintetgörandet av UTA 772.
  15. I stora drag var den identisk med den japanska arméns operationer i maj, men denna gång ställdes ytterligare en uppgift (förutom omringningen och tillintetgörandet av den sovjetiska armén på Chalchin-Gols östra strand) på den japanska armén, den skulle nu även bryta igenom Röda arméns försvar längs frontens operativa riktning.
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Dagens namnsdag 2022-08-19

 • Magnus
  Latinskt namn som betyder den store.
 • Måns
  Svensk variant av det latinska namnet Magnus: den store.
 • Besläktade namn: Mogens
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2
Testa våra nya ordspel
Kostnadsfritt