/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Vad betyder tretungad?

  1. (om (örlogs)flagga) med tre flikar || tretungat

Bygger på Bonniers svenska ordbok av Peter A. Sjögren, Iréne Györki och Sten Malmström, 10:e upplagan 2010

Om det rör sig om två olika ord med samma stavning så markeras detta med en skiljelinje, se t ex ”negativ”.

Uttal skrivs alltid inom klamrar [-]. Ibland ligger uttalet i texten men oftast under rubriken ”Hur uttalas?”.

Streck under bokstav innebär att det är där betoningen på ordet ska ligga.

||-tecken markerar att böjningsändelse följer. Ändelserna ska läggas direkt till uppslagsordet: ”ring … || ‑en; -ar” ska uttydas: ”(en) ring bestämd form singularis ringen, obestämd form pluralis ringar”. Om uppslagsordet ändrar form vid en viss böjning, skrivs hela ordet eller åtminstone stammen om, t.ex. ”jätte -n; jättar”, ”överförd ‑fört.” Ord som slutar på –are är dock undantagna från denna regel.
Det finns en del inkonsekvenser på det här området, orsakade av sparsamhet med utrymme i boken, i det här fallet att inte sätta ut identiska böjningsuppgifter flera gånger i en artikel. Regeln i de allra flesta fall är att en punkt ”ärver” böjning uppåt i texten, d v s om det ligger en böjning under punkt 2 men ingen under punkt 1 så gäller punkt 2:s böjning för båda, men regeln är alltså inte 100-procentig.

/1004363/HBSynonymerMobilMid

tretungad är sammansatt av

Är novitie en synonym till novis?

Hur används ordet tretungad?

  1. På min bild bär samtliga örlogsmän ren svensk tretungad flagg.
  2. Han lät hissa en tretungad blå duk med gult kors på sina fartyg.
  3. 2 § Flaggan är tvärskuren eller tretungad.
  4. Utan bar en svensk tretungad fana med kravatt.
  5. Försvarsmaktens flagga är tretungad med statsvapnet i mitten av korset.
  6. Sveriges örlogsflagga är en tretungad svensk flagga som Försvarsmakten använder.
  7. Rättigheten för dessa segelsällskap att föra tretungad flagga bortföll emellertid genom flagglagen 1906.
  8. En tretungad flagga som vajat över CNL är idag upphängd i försvarsutskottets sammanträdesrum.
  9. Flaggar har ett rött kors mot silvrig botten och dess ände är tretungad.
  10. En tretungad flagga, som på bilden ovan, används av militären eller av kungahuset och inte av privatpersoner.
  11. Presidentens flagga är tretungad med statsvapnet i mitten av korset samt Frihetskorset i vänstra hörnet.
  12. Samtidigt infördes en " statsflagga" för användning på statens civila byggnader, en ren norsk tretungad flagga.
  13. Av dessa framgick att örlogsfartyg och fästningar liksom svenska staten skulle föra tretungad flagga -örlogsflagga.
  14. Flaggan skulle vara tvärskuren, utom då den användes såsom örlogsflagga, i vilket fall den skulle vara tretungad.
  15. Andra tygkompaniet blev aldrig tilldelade någon egen fana eller standar, utan bar en svensk tretungad fana med kravatt.
  16. I somras uppmärksammade en privatperson att det privatägda fartyget M/S Kung Carl Gustaf hissade en så kallad tretungad flagga i aktern.
  17. Många länder, men inte alla, låter sina örlogsfartyg utmärkas med en särskild örlogsflagga (i Sverige en tretungad svensk flagga).
  18. Nationsflaggan är alltid rektangulär, medan statsflaggan också finns i tretungad variant för militärt bruk samt i en variant som presidentflagga.
  19. Den 26 oktober 1818 fick bägge länderna också en civil unionsflagga efter samma mönster, men rätskuren i stället för tretungad.
  20. Många länders örlogsflaggor är nationsflaggan med annan utformning, en ofta två-eller tretungad version, eller nationsflaggan med ett särskilt emblem.
  21. Den 30 april 1996 tilldelades flottiljen en svensk tretungad flagga av ÖB Owe Wiktorin, vilken överlämnades på Artillerigården i Stockholm.
  22. Modellen har skärgårdsflottans tretungade blåa flagga i aktern.
  23. Flaggan togs skyndsamt ner och ersattes med den svenska tretungade flaggan.
  24. Är den tretungade flaggan hissad utan riksvapen är en icke-kunglig person riksföreståndare.
  25. Till lands hissades den tretungade flaggan vid militära anläggningar, så småningom också vid kungsgårdar och liknande.
  26. På tornets topp vajar den tretungade svenska flaggan, det har den gjort sedan 1660-talet.
  27. Under denna tid användes både tvärskurna och tvåtungade flaggor men under Gustav II Adolfs tid infördes den tretungade.
  28. Hösten 1927 påbörjades omlokaliseringen och den 1 juni 1928 halades den tretungade fanan för sista gången på Västra Mark.
  29. Den 19 juni 1945 hissades för första gången den tretungade flaggan i topp på det nya kanslihuset på KA 5.
  30. Däremot saknades en enhetlig flaggsed och på målningar från 1600-talets första decennier för krigsfartygen både tretungade flaggor och fyrkantiga, tvärskurna flaggor.
  31. Garnisonen lades ned genom försvarsbeslutet 2004 och levde sedan fram t.o.m. 30 juni 2006, då den tretungade örlogsflaggan halades för sista gången.
  32. Sveriges statschef och med dennes tillstånd andra medlemmar av kungahuset kan använda den tretungade flaggan med riksvapnet på ett vitt fält i korsets mitt.
  33. Hösten 1927 påbörjades omlokaliseringen av Svea trängkår och den 1 juni 1928 halades den tretungade fanan för sista gången på Västra Mark i Örebro.
  34. Den tretungade flaggan används som örlogsflagga och enligt föreskrifter som regeringen bestämmer för andra myndigheter som bedriver militär verksamhet såsom Fortifikationsverket, Försvarets materielverk, Försvarshögskolan, Försvarets radioanstalt och Statens försvarshistoriska museer.
  35. Den 30 juni 2005 upphörde den militära flygverksamheten vid Frösö läger efter 79 år och den 30 juni 2006 halades den tretungade flottiljflaggan för sista gången.
  36. Enligt kungligt plakat av 6 november 1663 fick enskilda inte föra den tretungade kronoflaggan, de fick dock bruka flaggor med gult kors, men inte " med tre spitzer", utan " fyrekantige och jämnt afskurne".
  37. Eljest var det 27 februari 1832 som i Sverige för första gången lämnades tillåtelse att på enskilda farkoster föra den tretungade flaggan, i det att Kungliga Svenska Segelsällskapet då erhöll tillstånd att föra örlogsflagga med en vit ruta i det gula korset samt i den vita rutan ett förgyllt O med furstlig krona, vilken senare 1878 ändrades till kunglig.
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Dagens namnsdag 2022-08-13

 • Kaj
  Mansnamn med danskt ursprung. Även kvinnonamn som är en kortform av Kajsa: ren eller kysk.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Mest sökta

föregående vecka

Hur böjs tretungad?

adjektiv
positiv en tretungad
ett tretungat
den|det|de tretungade
Syns inte alla böjningar? Svep med fingret över tabellen.
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2
Testa våra nya ordspel
Kostnadsfritt