Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Hur används ordet trevlig?

   1. DN:s Lars Grimlund rapporterar om en glad och trevlig stämning utanför Friends Arena en kvart före avspark i Stockholmsderbyt.
   1. Han ler milt och talar trevlig västmanländsk dialekt.
   1. En trevlig sak som hänt utanför banan är att jag träffat Lindsey Vonn.
   1. En trevlig park i närheten har för de flesta människor ett så högt trivselvärde att det går att tolerera lite mer oljud i bostaden än om parken inte funnits.
   1. Dagens gäster har vuxit upp med snabbmat och går ut på krogen för att ha en trevlig kväll.

Historik för trevlig

 • trevlig, i svenska dialekt o. äldre svenska in på 1800-t. även 'frodig, välmående, yppig', t. ex. I. Erici o. 1645: 'Hafra är en trefligh och wäxande Sädh', Wallins Dityramb 1808: 'Mellan de trefliga lunder af lager'; något yngre, om platser: angenäm, behaglig, där man trivs, t. ex. 1805 eller Runeberg Hanna:'trefliga byar Skymta på stränderna fram' (dvs. trevna); om personer: behaglig, som man trivs med, glad, Lindforss 1824 (övers.: lætus); får efter hand en viss vardaglig karaktär o. undvikes av nyromantikerna, i äldre nysvenska o. dialekt ofta trivlig, fornsvenska (som adverb) þriflika, med kraft, skyndsamt = fornisländska o. fornnorska þrifligr, med gott utseende, danska trivelig, som trives, frodig, kraftig; avljudsform till trivas. Jämför W. Cederschiöld Språk o. st. 16: 248.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Tryggve

Nordiskt namn som betyder trygg eller trogen..

Hur böjs trevlig ?

adjektiv
positiv en trevlig
ett trevligt
den|det|de trevliga
komparativ en|ett|den|det|de trevligare
superlativ är trevligast
den|det|de trevligaste