Synonymer till elak

Föreslå en synonym eller ett motsatsord till elak. | Nytt ord?
Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Är flark en synonym till myr?

Hur används ordet elak?

   1. - I första fallet rör det sig om en elak besökare och i andra fallet om en språkförbistring.
   2. Det hindrar inte att han kan vara nog så elak mot sina gestalter.
   3. Föga överraskande blev det skilsmässa och en elak självbiografi av den försmådda hustrun.
   4. En elak kommentator påstod att det är det latinska ordet för inkompetens men begreppet har använts tidigare i liknande kraftmätningar.
   5. Jag trodde inte att någon kunde vara så elak som han var mot mig.
   6. Inte så elak som Gordon Ramsey utan mer glad och trevlig som Tina.
   7. Hon har uppväxt med min sambo som har varit elak mot mig och våldsam.
   8. Om man vill vara elak kan den bekämpas med ett pyretrumpreparat.
   1. - Det är väl en blandning av hur elak bakterien är och hur människans immunsystem är.
   2. På S:t Göran konstaterade man att hjärtstoppet troligen orsakats av en elak förkylning som satt sig på hjärtat.

elak i ordbok från 1870

Historik för elak

 • elak, äldre svenska även il(l)ak; illak ännu hos Dalin 1850 (jämte elak), dalm. jälåk, fornsvenska elaker, dålig, usel = norska ilak ds.; väl av e-, alltid, o. fornsvenska lāker, motsv, fornisländska o. fornnorska lákr eller lakr, dålig, ringa, norska laak. lak, väl besläktat med lack 1 (i lack o. lyte), belacka; se även religion. Växlingen av e-, i- torde bero på olika accentuering.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Gerda

Variant av det nordiska namnet Gerd som betyder gård..

Gerd

Nordiskt namn som betyder gård..

Hur böjs elak ?

adjektiv
positiv en elak
ett elakt
den|det|de elaka
komparativ en|ett|den|det|de elakare
superlativ är elakast
den|det|de elakaste