Engelska till Svenska
Välj en ordbok


Engelska till Svenska
Välj en ordbok


icon of Big Ben, books and a globe

Premiumanvändare har tillgång till vår nya, stora engelska ordbok

about - Översättning till svenska

Det här innehållet kommer från vår lilla engelska ordbok. Det bygger på olika källor och har inte uppdaterats på många år. Premiummedlemmar har tillgång till vårt stora, uppdaterade engelska lexikon.

övrigt

 1. (estimation) ungefär; nästan; omkring; cirka; approximativt; tillnärmelsevis;
 2. (connection) beträffande; angående; med avseende på;
 3. (subject) över;
 4. (time) cirka; omkring;
 5. (concerning) beträffande; angående; om; i fråga om; med avseende på;
 6. (around) överallt; häromkring; runt; här och där;

Synonymer till about

adjektiv

 1. (on the move) astir; about

adverb

 1. ((of quantities) imprecise but fairly close to correct) approximately; close to; just about; some; roughly; more or less; around; or so; about
 2. (all around or on all sides) "dirty clothes lying around (or about) around; about
 3. (in the area or vicinity) around; about
 4. (used of movement to or among many different places or in no particular direction) "wandering about with no place to go"; "people were rushing about"; "news gets around (or about) around; about
 5. (in or to a reversed position or direction) around; about
 6. (in rotation or succession) about
 7. ((of actions or states) slightly short of or not quite accomplished; all but) "the job is (just) almost; most; nearly; near; nigh; virtually; well-nigh; about