Engelska till Svenska
Välj en ordbok


Engelska till Svenska
Välj en ordbok


icon of Big Ben, books and a globe

Premiumanvändare har tillgång till vår nya, stora engelska ordbok

purify - Översättning till svenska

Det här innehållet kommer från vår lilla engelska ordbok. Det bygger på olika källor och har inte uppdaterats på många år. Premiummedlemmar har tillgång till vårt stora, uppdaterade engelska lexikon.

verb

  1. (chemistry) rena; raffinera;

Synonymer till purify

verb

  1. (remove impurities from, increase the concentration of, and separate through the process of distillation) sublimate; make pure; distill; purify
  2. (make pure or free from sin or guilt) purge; sanctify; purify
  3. (become clean or pure or free of guilt and sin) purify