Synonymer till raffinera

Synonymer till raffinera

Ur Synonymordboken

Vad betyder raffinera?

Ur Ordboken

Hur används ordet raffinera?

  • Landets gruvdepartement ämnar snart öppna för budgivning på att raffinera oljan.
  • Det energirika Iran klarar inte att raffinera all den olja som behövs för inhemska behov.
  • Även om en del av detta är tung råolja som är svår att raffinera är det en betryggande marginal.
  • Den starkare dollarn och ökade kostnader för att raffinera bensinen är förklaringen till prishöjningen.
  • Den hittills bästa affären var ett avtal med före detta oljebolaget Esso om att raffinera rysk olja i Danmark och sedan sälja det i Danmark.
  • Skatten på raffinerade oljeprodukter är lägre och därför har bolagen i allt högre grad börjat raffinera olja på hemmaplan för att först därefter exportera den.
  • Logikens resonemangsmetoder förordades som de rätta sätten att skapa sig ett säkert vetande genom att förmå raffinera artikuleringen från vad man betraktade som känslomässiga störningar.
  • Författaren vill raffinera läsarens förmåga att upptäcka och rätt tolka dessa tidiga tecken.
  • Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Nya inröstade ord