Engelska till Svenska
Välj en ordbok


Engelska till Svenska
Välj en ordbok


icon of Big Ben, books and a globe

Premiumanvändare har tillgång till vår nya, stora engelska ordbok

refine - Översättning till svenska

Det här innehållet kommer från vår lilla engelska ordbok. Det bygger på olika källor och har inte uppdaterats på många år. Premiummedlemmar har tillgång till vårt stora, uppdaterade engelska lexikon.

verb

  1. (improvement) polera upp;
  2. (chemistry) rena; raffinera;

Synonymer till refine

verb

  1. (improve or perfect by pruning or polishing) polish; fine-tune; down; refine
  2. (make more complex, intricate, or richer) complicate; rarify; elaborate; refine
  3. (treat or prepare so as to put in a usable condition) refine
  4. (reduce to a fine, unmixed, or pure state; separate from extraneous matter or cleanse from impurities) rectify; refine
  5. (attenuate or reduce in vigor, strength, or intensity by polishing or purifying) refine
  6. (make more precise or increase the discriminatory powers of) refine