Uppgradera till premium

Premiumanvändare har tillgång till vår nya, stora engelska ordbok

yelp - Översättning till Svenska

Det här innehållet kommer från vår lilla engelska ordbok. Det bygger på olika källor och har inte uppdaterats på många år. Premiummedlemmar har tillgång till vårt stora, uppdaterade engelska lexikon.

Synonymer till yelp

  • substantiv
    1. (a sharp high-pitched cry (especially by a dog)) yip; yelping; yelp
  • verb
    1. (bark in a high-pitched tone) yip; yap; yelp