Vad betyder accessit?

Hur uttalas accessit?

 1. [aksess-]
Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Hur används ordet accessit?

   1. Premier accessit 1921 och Premier Prix 1922.
   1. Samma år och det följande vann han pris i Svenska akademien samt i Göteborgs vetenskaps-och vitterhetssamhälle, och 1802 belönade nyssnämnda akademi med stora accessit hans Ehrensvärd.
   1. I sin ungdom uppträdde han ofta som poet och fick 1786 accessit (silvermedalj) av Svenska Akademien, för ett Äreminne öfver Lennart Torstensson, och 1787 Stora priset, för odet Försynen.
   1. Grímur Thomsen blev student 1837 i Köpenhamn, fick 1841 accessit (andra pris) för svar på universitetets estetiska prisuppgift Om den nyfranske Poesi och disputerade 1845 för magistergrad på en avhandling om Lord Byron.
   1. Fernández de Moratín utgav, under pseudonymen Meliton Fernández, Lección poética, satira contra los vicios introducidos en la poesia castellana (1782), som vann akademiskt accessit, varefter följde broschyren La derrota de los pedantes, där några högtstående personer ej utan skäl ansåg sig porträtterade.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Ragna

Nordisk kortform av feminina namn som börjar på Ragn-: gudamakter..

Ragnar

Nordiskt namn som består av betydelseelementen gudamakter och krigare..

Besläktade namn: Reiner, Rauno, Rainer, Ragni