Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Är kam en synonym till bergås?

Hur används ordet allmänfattlig?

   1. En av Rydbergs främsta inspiratörer till en mer högstämt romantisk och allmänfattlig dikt var alltså Esaias Tegnér.
   1. En allmänfattlig framställning av Mécanique céleste har Laplace själv gett i Exposition du système du monde (1796), där man finner hans nebularhypotes.
   1. Han studerade främst dynamisk geologi och utgav olika allmänfattliga avhandlingar.
   1. Hammerichs huvudarbete är Den christne Kirkes Historie (1868-71, ny upplaga 1872-75 ; " Den kristna kyrkans historia", 1878-80), det första större, själfulla och allmänfattliga danska arbetet av detta slag efter Ludvig Holbergs arbeten 1738.
   1. En betydelsefull sida av Schübelers verksamhet var hans arbete för att höja landets trädgårdsskötsel, bland annat genom att acklimatisera främmande trädgårdsväxter, skapa (1852) och anordna trädgårdsutställningar samt utge allmänfattliga skrifter, såsom Havebog for almuen (1856) och Kjøkkenhaven (1865 ; tredje upplagan 1886 ; svensk översättning 1866).

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Gun

Fornnordiskt namn med betydelsen strid. Även en kortform av namn med förledet Gun-..

Gunnel

Svensk form av det fornnordiska namnet Gunhild som betyder stridsmö..