Synonymer till strunt

Föreslå en synonym eller ett motsatsord till strunt. | Nytt ord?

Vad betyder strunt?

Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Är anarkist ett motsatsord till bildstormare?

Hur används ordet strunt?

   1. Om inte är det strunt samma vad Framtidskommissionen kommit fram till.
   2. Till slut kom det att räknas som italiensk självmål men det var strunt samma för Sjögran.
   3. Sådant värdelöst strunt kan man inte sätta på bordet.
   4. - När vi under de senaste fem åren sagt att polisen varit involverade fick vi höra att vi pratade strunt och att det var en konspirationsteori.
   5. Lahgers bok om Bob Dylan rymmer alltför mycket strunt på slafsig prosa för att övertyga.
   6. Men när uttrycket prata persilja används som synonym till att prata strunt hamnar trycket oftare på ordets andra stavelse.
   7. Berlusconi avfärdar enligt sina medarbetare uppgifterna som ren strunt och ett försök att störta honom.
   8. Sådant strunt säljer coachingkonsulterna dyrt i ledarskapsfilosofins mentala träningsprogram.
   1. - För mig är han en riktig liten strunt!
   1. Allt oftare kan man bli serverad färska strunt från tallen.

Historik för strunt

 • strunt, Åbo 1624: 'W ... hafwer sagtt att han icke achtade bargemestaren mera än en struntt', Kolmodin Qv.-sp.; ej i da.; från medellågtyska strunt, lort - holländska stront, även: skräp; (med samma betyd.-övergång som i medellågtyska drummel, hårda exkre-menter, egentligen: trästump; se drummel) av ett medellågtyska "strunt, motsvarande medelhögtyska strunze, stump, kloss, drummel (jämför till betyd.-utvecklingen under drummel), engelska dialekt strunt, svansstump, penis, (det inhemskt nordiska) norska strunt, strut och dylikt, svenska dialekt slruni(a), strött (jämför till formväxlingen t. ex. klint ~ klätt), årsskott på barrträd, i svenska tall strunt (t. ex. Linné 1741) o. tal l st runt so l, danska dialekt strunt, kort pipa; med avljudsformerna norska strant, stratt, lång tunn kvist eller figur, svenska dialekt strånta (av urgermanska * strån-tion), trädtopp, lång smal person, och så vidare, norska strunta, gå styvt; ävensom äldre nysvenska tallestrintor plural, tallstrunt, 1684, norska j strint, styv person, strinta, anstränga sig; till en urgermanska rot strent, vara styv o. d.; med växelformen strend i fornisländska o. fornnorska strundi, dum människa; utan nasal i strut osv.; för övrigt besläktat med urgermanska roten slert = urindoeuropeiska sterd i stjärt och så vidare Latin strun-dius, struntus, exkrementer, varifrån man ansett det likabetyd, medellågtyska strunt vara lånat, utgå sannolikt liksom fornfranska estront (franska étron) detsamma, italienska slronzo, runda torra exkrementer, från urgermanska språk. Se Schrö-! der IF 18: 521, Persson Indog. Wortf. s. 439 anm. 1. - Sverige dialekt strött (dalm.) : utgår från ett äldre strunt-, liksom t. ex. svenska dialekt skr ött från skrunt. - Sverige strunt (i betydelse 'skräp' och dylikt) är ett av de icke ; få tyska lånord, som tidigast belagts i i finnländskan (svenska strunt i tallstrunt är inhemskt).; jämför t. ex. skurk. - I utrop t. ex. hos Bellman: 'Strunt i Olympen!', Alten 1796: 'Åh strunt!'.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Joakim

Hebreiskt namn som betyder Herren skall upprätta..

Kim

Engelskt namn, ursprungligen keltiskt, med oviss betydelse. Även en kortform av det hebreiska namnet Joakim som betyder Herren skall upprätta..

Besläktade namn: Jockum

Hur böjs strunt ?

substantivDefinition: obetydlig person; tallskott
singular plural
obestämd form bestämd form obestämd form bestämd form
nominativ en strunt strunten struntar struntarna
genitiv en strunts struntens struntars struntarnas
substantivDefinition: skräp; struntsak
singular
obestämd form bestämd form
nominativ ett strunt struntet
genitiv ett strunts struntets