Vad betyder allmängiltig?

  1. som gäller alla, allt och alltid
Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Är jollra en synonym till småprata?

Hur används ordet allmängiltig?

   1. Den intimt personliga erfarenheten förtätas till en poetisk insikt som blir allmängiltig och omvandlas till en gemensam avsikt och ett hopp om politiska öppningar.
   1. Kan förklaras med att den är så allmängiltig och lätt att komma ihåg.
   1. Jag blir däremot alltmer reserverad inför det underliggande anspråket att betrakta detta som en allmängiltig bild av kvinnors ofrihet.
   1. Så blir detta lika mycket ett inre som ett yttre drama och dessutom av allmängiltig karaktär.
   1. Det är en allmängiltig iakttagelse som både golfare och båtokunniga kan instämma i.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Börje

Yngre svensk variant av namnet Birger: vårdare, hjälpare..

Birger

Fornsvenskt namn med betydelsen hjälpare eller vårdare..

Hur böjs allmängiltig ?

adjektiv
positiv en allmängiltig
ett allmängiltigt
den|det|de allmängiltiga
komparativ en|ett|den|det|de allmängiltigare
superlativ är allmängiltigast
den|det|de allmängiltigaste