Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Hur används ordet allt under det att?

   1. Enligt mig själv har jag lagt beslag på allmänfarligt gods, allt under det att jag förklarade för ynglingarna att man, för att få skjuta raketer utan målsmans sällskap, måste vara 18 år.
   1. Precis som vid en bättre vinprovning av härtappat, läppjar vi på det olika skördarna av grönt te, allt under det att vi presenteras det organiska teets alla fördelar.
   1. Huvudsakligen försökte han förmå de tyska protestanterna att bryta med svenskarna, men även förslag om samarbete med svenskarna, allt under det att misstron mellan kejsaren och Wallenstein ökade.
   1. August den starke bedrev därvid ett dubbelspel på högsta nivå, och bjöd ut sina tjänster växelvis åt den ena och den andra parten i konflikten, samtidigt som han försökte göra båda till freds genom en del knappast allvarligt avsedda fredsinviter till Sverige, allt under det att han arbetade hårt för att förstärka sin för Polen avsedda krigsmakt.
   1. Efter en resa till Aten, Mindre Asien och Sicilien beträdde han enligt faderns önskan den juridiska ämbetsmannabanan, men övergav snart statstjänsten för att helt ägna sig åt diktning, allt under det att han som firad sällskapsmänniska och förtrogen vän till bl.a. skalderna Macer och Propertius med liv och lust deltog i det mondäna nöjeslivet i världsstaden Rom.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Dagmar

Nordisk variant av det slaviska namnet Dragomir: fredsäll..

Rigmor

Danskt namn som betyder den mäktiga mön..