Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Är skaka en synonym till rista?

Hur används ordet allt varande?

   1. Aristoteles presenterade i sin text Kategorier de tio kategorier som han ansåg att allt varande sorterade under.
   1. Olika filosofer har genom tiderna kommit med olika förslag om under vilka grundläggande kategorier allt varande kan placeras.
   1. Metafysik är den gren inom filosofin som behandlar frågan om verklighetens grundläggande natur och försöker göra rationella utsagor om fundamentala drag hos allt varande.
   1. Man utgår då från att allt varande kan delas in i olika kategorier, och man söker förstå vad existensen innebär för ting av olika slag.
   1. Men naturmekanismen syntes honom inte berättigad som avslutande världsåskådning ; den är inte mål, utan medel för genomförandet av de andliga lagar, som behärskar allt varande.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Robert

Tyskt namn sammansatt av betydelseelementen ära och ljus, strålande: strålande i ära eller ärorik..

Robin

Engelsk smekform av det tyska namnet Robert som är sammansatt av betydelseelementen ära och ljus, strålande: strålande i ära, ärorik..

Besläktade namn: Bob, Bobby, Roberto, Rupert