Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

allvis är sammansatt av

Hur används ordet allvis?

   1. Elvis är ett mansnamn med fornengelskt ursprung Eall-wīs, allvis.
   1. Leibniz tillämpade också principen harmonia praestabilita på förhållandet mellan naturen och nådens rike och ledde honom till bevis för det ondas förenlighet med en allgod och allvis försyn (teodicéproblemet) vilken samtida skeptiker förnekade.
   1. Stockholms konsistorium yttrade att den som " övergiver sitt kön" och " bedrägligen bekänner sig till ett annat" genom att klä sig i andra könets kläder och utföra de sysslor som ansågs höra till det andra könets uppgifter, förbröt sig mot naturen och Guds skapelseordning: " Ty som den allvise skaparen har till sitt vissa och särskilda ändamål skapat och inrättat vart kön för sig... så vill han och att vart och en... skall... hålla sig till de sysslor och förrättningar som dess kön tillhöra, och var till man av skaparen är förordnad är".
   1. Själva ordet ” karneval ” brukar ofta härledas ur det latinaska ” carne vale ”, ungefär ” farväl till köttet ”, även om en del språkforskare rynkar på ögonbrynen åt denna etymologi (den allvisa Nationalencyklopedin nöjer sig till exempel med att fastslå att det handlar om ” ett ord av ovisst ursprung ”).
   1. Dagen efter utfärdades en officiell kommuniké om dödsfallet: Det har behagat Herren den Allrahögste att efter sitt outrannsakliga och allvisa råd i går kl. 7 e.m. till ett högre liv kalla Hennes Majestät Drottningen av Sverige Sophie Maria Victoria.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Tryggve

Nordiskt namn som betyder trygg eller trogen..

Hur böjs allvis ?

adjektiv
positiv en allvis
ett allvist
den|det|de allvisa