/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till amiralsskepp

Hur upplevde du uppläsningen av amiralsskepp?

eller

amiralsskepp är sammansatt av

/1004363/HBSynonymerMobilMid

Är jolm en synonym till lank?

Hur används ordet amiralsskepp?

  1. Är befälhavaren amiralsperson kallas flaggskeppet stundom amiralsskepp.
  2. Var Måns Svensson Somes amiralsskepp under Grevefejden.
  3. Otto Rud styrde med sitt amiralsskepp Jägaren, före detta danska Jægermesteren (Jägmästaren), mot Klas Horns amiralsskepp Sankt Erik.
  4. Riksvasa (Rikswasa) var ett svenskt örlogsfartyg och amiralsskepp.
  5. Skeppet Göta Ark var Klas Bjelkenstjernas amiralsskepp 1644.
  6. Kronan var Åke Ulfsparres amiralsskepp under 1644 och 1645.
  7. Tjänstgjorde som amiralsskepp för Wachtmeister under krigsåren 1677 – 78.
  8. Regalskeppet Mercurius tjänstgjorde som amiralsskepp för Claas Uggla 1675.
  9. Det största fartyget som byggdes var Hans Wachtmeister af Johannishus ' amiralsskepp,
  10. Eftersom Kronan var ett amiralsskepp fanns det stora mängder pengar ombord.
  11. Det medverkade i slaget i Öresund som Witte Corneliuszon de Withs amiralsskepp.
  12. Det var de danska amiralerna Herluf Trolles och Otto Ruds amiralsskepp 1565.
  13. 1676 var Svärdet amiralsskepp i Gula Eskadern med Claas Uggla som befälhavare.
  14. Amarant själv övermannades av Juels amiralsskepp Kristian V och övergick därefter i dansk tjänst.
  15. Amiral Bagge förde befälet över den svenska sjöstyrkan från skeppet Mars som därigenom benämndes amiralsskepp.
  16. De allra största linjeskeppen var ofta amiralsskepp, då de tenderade att vara långsamma och dyra i drift.
  17. Skeppet tjänstgjorde som amiralen och landshövdingen Hans Clercks amiralsskepp 1677 i Slaget mellan Falsterbo och Stevns Klint.
  18. Var amiral Klas Horns amiralsskepp och deltog som sådant i samtliga sjöslag under sjötågen 1565 och 1566.
  19. Förlusterna var stora på båda sidor, men danskarnas var större och de miste bland annat sina båda amiralsskepp.
  20. Rajalin avled ombord på amiralsskeppet Ulrika Eleonora.
  21. Efteråt gick kungen personligen ombord på det svårt sargade amiralsskeppet.
  22. Den danska flottan leddes av amiral Herluf Trolle på amiralsskeppet Fortuna.
  23. Det svenska fartyget Nya Fortuna erövrade danska amiralsskeppet Oldenborg genom äntring.
  24. Den lybska flottan leddes av amiral Friedrich Knebel på amiralsskeppet Ängeln (der Engel).
  25. De svenska fartygen Regina och Göteborg attackerade och äntrade det danska amiralsskeppet Patentia.
  26. Krigsråd på amiralsskeppet De Zeven Provinciën 10 juni, Willem van de Velde d.ä.
  27. I förgrunden trängs stora skepp och små båtar med det stora amiralsskeppet i mitten.
  28. Jakob Bagge hade dessförinnan gått över till det lybska amiralsskeppet Ängelen, varvid han tillfångatogs.
  29. I slaget vid Bornholm, förföljde Stora Kravelen det lübska amiralsskeppet, men detta lyckade undkomma.
  30. De enorma mängderna timmer som behövdes till det nya amiralsskeppet började huggas vintern 1664-65.
  31. Det danska amiralsskeppet Stora Sofia gick på grund och sjönk i skärgården i samband med hårt väder.
  32. På eftermiddagen hade Bielkenstierna med Draken kommit i lovart om danskarna och anföll det danska amiralsskeppet Trefoldighed (66).
  33. Så har förekommit i svenska flottan under gångna tider, ofta med benämningarna amiralsskeppet, viceamiralsskeppet och schoutbynachtsskeppet och så vidare.
  34. På eftermiddagen hade Bielkenstierna med Draken kommit i lovart om danskarna och anföll det danska amiralsskeppet Trefoldighed (66 kanoner).
  35. Tidigt i striden fick det svenska amiralsskeppet Smålands Lejon så svåra skador i rigg och skrov att hon måste dra sig ur.
  36. På ett annat håll lade sig det lübska amiralsskeppet Josua för bordning av det svenska skeppet Hector, som stöddes av David och Troilus.
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Hur böjs amiralsskepp?

substantiv
singular plural
obestämd form bestämd form obestämd form bestämd form
nominativ ett amiralsskepp amiralsskeppet amiralsskepp amiralsskeppen
genitiv ett amiralsskepps amiralsskeppets amiralsskepps amiralsskeppens
Syns inte alla böjningar? Svep med fingret över tabellen.

Dagens namnsdag 2022-06-29

 • Peter
  Svensk form av det latinska namnet Petrus med betydelsen klippa.
 • Petra
  Femininform av det latinska namnet Petrus med betydelsen klippa.
 • Besläktade namn: Peder, Pedro, Petri, Petrus, Pierre, Pieter, Piotr, Petter

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Mest sökta

föregående vecka
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2