<
Svenska Synonymer
Välj en ordbok


Svenska Synonymer
Välj en ordbok


Synonymer till anordna

Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Hur används ordet anordna?

  1. En annan oro gäller om Brasilien är redo att anordna ett så stort evenemang.

    En båtförening har hört av sig och frågat om de kan anordna Pridekryssningar i skärgården med sina turbåtar.

    Paracykel kommer också att anordna motionsaktiviteter hos lokala cykelklubbar och samarbeta med sjukvården för att göra det lättare för funktionshindrade att gå från skada till ett aktivt liv.

    Men han har också planer på att knyta ett vetenskapligt råd till Riksgälden och att anordna en stor internationell konferens om hantering av finansiella kriser.

    Förbundet kommer därför att anordna medlemsseminarier tillsammans med studerandeorganisationen för att göra lärare mer trygga att hantera denna typ av frågor.

<

Not: Ordklasser och siffror hänvisar till synonymordboken överst. Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter, romaner, wikipedia och SVT.

anordna i ordbok från 1870

  • Betydelse: Anbefalla eller föreskrifva utbetalning af något penningbelopp eller utlemnandet af någon sak.

    Synonymer: anslå, tillslå, tillägga, förordna, anvisa

  • Betydelse: I viss ordning och efter en viss plan sammanställa delarna utaf något helt.

    Synonymer: ordna, gruppera

  • Betydelse: Göra nödiga förberedelser för någon tillställning eller förrättning, för högtidligheter, lustbarheter och dylikt, samt bestämma, huru allt dervid skall tillgå.

    Synonymer: tillställa, anställa, föranstalta

<

Källa: "Svenska språkets synonymer" av A.F. Dalin. Utgiven 1870.
Vissa ändringar har gjorts för denna digitala utgåva av Sinovum Media.

Mina sökningar

    Dagens namnsdag

    Virginia

    Latinskt namn som betyder jungfru.

    Hur böjs anordna?

    verb
    aktivpassiv
    grundformatt anordnaatt anordnas
    nutidanordnaranordnas
    dåtidanordnadeanordnades
    supinumhar|hade anordnathar|hade anordnats
    imperativanordna
    particip
    presensanordnande
    perfekten anordnad
    ett anordnat
    den|det|de anordnade