Vad betyder anslå?

Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Är fundering en synonym till fråga?

Hur används ordet anslå?

   1. Boira vill ändå anslå en positiv ton och framhålla att den valencianska självkänslan blivit starkare och att valencianska språket används mer.
   2. Men om Pangalos skall anslå tonen går Grekland bara djupare in i isolering och mörker.
   1. Regeringen skulle mycket lätt kunna ta initiativet till något sådant genom att formulera ett uppdrag till Försvaret och anslå medel för detsamma.
   2. Vårens hästköttskandal och flera andra uppmärksammade fall av matfusk får nu regeringen att anslå pengar för säkrare livsmedel i nästa års budget.
   3. Bland annat vill man utöka biståndet till människor som befinner sig på flykt från konflikten genom att anslå medel till internationella organisationer.
   4. Det handlar om att positivt svara upp mot FN:s appeller på detta område genom att exempelvis anslå medel till internationella organ för att underlätta situationen i flyktingläger.
   5. Järnvägsfrämjandet frågade före höstens val våra riksdagspartier hur mycket de vill anslå till underhållet av våra järnvägar.
   6. Svaret från alliansen var att man avsåg anslå det belopp man faktiskt nu föreslår.
   7. Skolverket bör omgående ges i uppdrag att identifiera vilka skolor i Sverige som under lång tid haft stora behov av insatser och sedan anslå ordentligt med resurser.
   8. Det var väntat att de skulle anslå mer pengar än vad regeringen gör.
   1. Det är bäst att anslå förslaget nu med det samma, innan någon annan kandidat hinner sätta upp ett bättre förslag.

anslå i ordbok från 1870

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Gerda

Variant av det nordiska namnet Gerd som betyder gård..

Gerd

Nordiskt namn som betyder gård..

Hur böjs anslå ?

verb
aktiv passiv
grundform att anslå att anslås
nutid anslår anslås
dåtid anslog anslogs
supinum har|hade anslagit har|hade anslagits
imperativ anslå
particip
presens anslående
perfekt en anslagen
ett anslaget
den|det|de anslagna