Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Är vind en synonym till passad?

Hur används ordet antal tjänsteår?

   1. De innebär att chefer med särskilt visstidsförordnande efter ett visst antal tjänsteår kan hoppa av och utlösa sina fallskärmar som ger visstidspension fram till ordinarie pensionsålder, d v s 65 år.
   1. Det norska kommunförbundet vill bland annat få bort den automatiska lönehöjningen efter antal tjänsteår och lägga fast nivån på grundlönen efter faktisk kompetens och personlig skicklighet.
   1. De var förbjudna att ingå äktenskap före ett visst antal tjänsteår.
   1. För de meniga antecknades soldatnummer, rotens namn, soldatnamn, födelselandskap, ålder, antal tjänsteår, längd, civilt yrke och civilstånd.
   1. Rektorsvärdigheten (rector magnificus) vid de svenska universiteten var i äldre tid " ambulerande" bland respektive lärosätes samtliga ordinarie professorer ; detta utifrån över tid varierande kriterier såsom fakultetstillhörighet, antal tjänsteår med mera.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Malkolm

Keltiskt namn som betyder Colms tjänare - Colm är en variant av Columbas, som var Skottlands apostel..

Morgan

Keltiskt namn med den sannolika betydelsen vit sjö..