/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till användningssätt

Hur upplevde du uppläsningen av användningssätt?

eller
Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla

användningssätt är sammansatt av

/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är skredorm en synonym till luskung?

Hur används ordet användningssätt?

  1. Motsatsen är monomorfiska rum som domineras av ett användningssätt och där andra användningssätt är uteslutna.
  2. En stor del av planerna har bara angivet ett användningssätt för det område som regleras.
  3. Det handlar alltså inte om att man använder språket fel utan om ett användningssätt bland andra.
  4. På senare tid har det också uppstått en diskussion om den globala engelskan ska betraktas som en varietet med egna normer och användningssätt eller som en avspegling av den normerade engelska som förstaspråkstalare orienterar sig mot.
  5. Vid samma tillfälle beviljade nämnden ett tillfälligt bygglov för ändrat användningssätt av industrihallen till ridhus och manege.
  6. Vid sidan av köpekontraktet har ett avtal upprättats som understryker vikten av att byggnadens nuvarande användningssätt tryggas även i fortsättningen och fritidsföreningen måste förbinda sig att inte sälja gården.
  7. Därför ansågs det inte troligt att ytan skulle kunna återgå till tidigare användningssätt som parkmark.
  8. Genom köpet tryggar kommunen områdets fortsatta användningssätt och en planerad slutavverkning av skogsinnehavet har därmed kunnat undvikas.
  9. Lite längre fram skulle ett möjligt användningssätt även kunna vara som screeningverktyg, säger Fredrik Carlborg.
  10. I Ashleys bok om knutar anges ett lämpligt användningssätt för käringknuten, nämligen som kirurgknut.
  11. Bandets spänning kan anpassas efter användarens tycke, och olika sorters webbing kan användas för olika användningssätt.
  12. Kameror indelas på olika sätt, till exempel efter fotografisk teknik, bildformat/sensorstorlek, kamerans storlek eller användningssätt.
  13. Typiska 3D-fastigheter är del av byggnad som har ett annat användningssätt än resten av byggnaden samt bergrum.
  14. Den senare kan delas in i ett antal olika tävlingsformer, som definieras av terräng och användningssätt och därmed även för dessa speciellt framtagna passande cyklar.
  15. Avgiften får överstiga högsta försäkringspremie med tio procent, inklusive skatt enligt lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m., för fordon av samma fordonsslag och med samma användningssätt som det oförsäkrade fordonet.
  16. Andra tongivande filosofiska publikationer är Meningens logik (Logique du sens, 1969) och det tudelade verket Kapitalism och schizofreni, författade tillsammans med psykoterapeuten och filosofen Félix Guattari, som består av Anti-Oidipus (L ' Anti-Œdipe, 1972) och Tusen platåer (Mille plateaux, 1980), där de bland annat introducerar begreppet rhizom som" En icke-hierarkisk struktur av begrepp som fortplantar sig i alla riktningar och inbjuder till en mångfald användningssätt, omfunktioneringar och ympningar ".
  17. Den vanligaste användningssättet är som parksolitär.
  18. Konstruktionen av en sadel varierar beroende på användningssättet.
  19. Ubåtens roll i dessa krig har få likheter med det nuvarande användningssättet.
  20. De japanska symbolerna, så kallade mon, liknar till användningssättet europeiska heraldiska vapen men följer andra formregler än heraldiken.
  21. Att han berövat honom livet och själva användningssättet av kulgeväret med påmonterat kikarsikte som visar att det föreligger uppsåt, säger Ulla-Karin Lindström.
  22. Det handlar om till exempel e-cigaretter, både med och utan nikotin, örtprodukter för rökning eller andra varor som till användningssättet motsvarar rökning men inte innehåller tobak.
  23. Vanligtvis nyttjas samma munstycke för båda användningssätten men munstyckets huvud befinner sig på olika avstånd och använder sig av olika öppningar i änden på munstycket så att vattnet sprutar ut i olika vinklar för att träffa rätt punkt.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Love
  Maskulinform av det svenska namnet Lovisa, som kommer från det forntyska namnet Ludvig: berömd kämpe.
 • Ludvig
  Tyskt namn som består av betydelseelementen beröm och kämpe: berömd kämpe.
 • Besläktade namn: Luis, Louis, Lajos

Mest sökta

föregående vecka

Hur böjs användningssätt?

substantiv
singular plural
obestämd form bestämd form obestämd form bestämd form
nominativ ett användningssätt användningssättet användningssätt användningssätten
genitiv ett användningssätts användningssättets användningssätts användningssättens
Syns inte alla böjningar? Svep med fingret över tabellen.
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2