/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till apologi

Hur upplevde du uppläsningen av apologi?

eller
Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla

Liknande ord till apologi

/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är örla en synonym till vimla lokalt?

Hur används ordet apologi?

  1. Hunnen dit utgav han sin egen historik över förloppet och en apologi för sitt handlingssätt.
  2. Enligt Augsburgska bekännelsens apologi förvandlas brödet och vinet uttryckligen till Kristi kropp och blod.
  3. Melitos apologi är märklig däruti, att den visar ett närmande från kyrkans sida till romerska staten.
  4. Episcopius utgav flera skrifter till försvar för arminianerna, bland annat Confessio (1622) och en apologi (1629).
  5. Efter Abelard utkommit med sin apologi författade han Disputatio catholicorum Patrum adversus dogmata Petri Abelardi som svar.
  6. Diognetosbrevet är en apologi för kristendomen i form av en skrivelse till en person av hög rang.
  7. Arbetet är en apologi för fagocytteorin, och de undersökningar, som där framläggs, utgör hans mest betydande vetenskapliga insats.
  8. Jonas har bland annat översäatt skrifter av Luther och Melanchton från latin till tyska samt Augsburgska bekännelsens apologi.
  9. I evangelisk-luthersk tradition finns dock stöd för läran bland annat i Augsburgska bekännelsens apologi, där det medges att Maria ber för kyrkan.
  10. I " Theologisk tidsskrift" var han en flitig medarbetare och erhöll 1883 teologie doktorsgraden för avhandlingen Om den ældste kirkelige apologi overfor det græsk-romerske hedenskabs tænkning.
  11. I L ’ évangile et l ’ église (1902 ; 4:e upplagan 1908) framställde Loisy en mot Harnacks Wesen des Christentums riktad apologi för katolicismen från utvecklingstankens synpunkt.
  12. Här skrev han en systematisk framställning av den nya trosläran, Institutio Christianae religionis (1536), vars företal är en apologi till de franska trosförvanterna, riktad till Frans I.
  13. Sedan han kastats i fängelse skrev han tillsammans med sin vän kyrkohistorikern Eusebios en apologi för Origenes i fem böcker, varav endast den första finns kvar i dag.
  14. Arnobius den äldre (död 330) talar i sin apologi Disputationes adversus gentes (cirka 303) om missionsarbete bland " sererna", men det framgår inte vilka de var eller var de bodde.
  15. År 1802 blev han berömd för sitt verk Génie du christianisme (" Kristendomens väsen"), en apologi för den kristna tron vilken bidrog starkt till den religiösa återväckelsen i det postrevolutionära Frankrike.
  16. Augsburgska bekännelsens apologi (på latin: Apologia confessionis augustanae, på tyska: Apologia der Confession) är en luthersk skrift som skrevs som försvar för Augsburgska bekännelsen, då den bemötts av sina motståndare.
  17. För att klargöra vad lutheranerna (även om de inte kallade sig så vid den här tiden) stod för utarbetade lutherska teologer med Philipp Melanchton i spetsen den Augsburgska bekännelsen 1530 och Augsburgska bekännelsens apologi 1531.
  18. Melito, som var biskop av Sardes, författade en mängd skrifter, som gått förlorade, bland annat en apologi, ställd till Marcus Aurelius, antimontanistiska och exegetiska skrifter, med anmärkningar om palestinensiska kanon (samling av fragmenten i Ottos Corpus apologetarum christianorum, band 9).
  19. En evangelisk-luthersk läroskrift från 1500-talet, den Augsburgska bekännelsens apologi art. XXI, medger att Maria ber för Kyrkan, men betraktar inte Andra Mackabeerboken 15:14 (om profeten Jeremias förbön) som ett tillräckligt tungt bibelargument för att göra anrop av helgonens förböner till ett obligatoriskt kyrkobruk.
  20. Hans skrift till Autolykos om de kristnas tro, den enda bevarade av hans skrifter, troligen tillkommen under kejsar Commodus (180-192), är en enkelt och klart skriven apologi med de då vanliga bevisen för kristendomens sanning och de kristnas höga moral gentemot den grekiska religionens och filosofins osedliga läror.
  21. Med denna definition är dopet och nattvarden sakrament, men i den Augsburgska bekännelsens apologi (1531) finner man ett antal alternativa sakramentsdefinitioner, som möjliggör synsätten att sakramenten är tre (inklusive bikten), fem (inklusive ordinationen till predikoämbetet och äktenskapet), sju (i likhet med romersk-katolskt synsätt) eller tio (inklusive bönen, överheten och prövningarna).

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Enar
  Nordiskt namn som betyder en som strider ensam eller ensam kämpe.
 • Einar
  Nordiskt namn som betyder en som strider ensam eller ensam kämpe.
 • Besläktade namn: Eina, Eje

Mest sökta

föregående vecka

Hur böjs apologi?

substantiv
singular plural
obestämd form bestämd form obestämd form bestämd form
nominativ en apologi apologin apologier apologierna
genitiv en apologis apologins apologiers apologiernas
Syns inte alla böjningar? Svep med fingret över tabellen.
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2