/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till av annan art

/1004363/HBSynonymerMobilMid

Är jolm en synonym till lank?

Hur används ordet av annan art?

  1. Som något lika komplicerat, men av annan art än de molekylära orsakssambandens.
  2. Men de problem som kan uppstå är av annan art än på ostkusten.
  3. Det tar dem inte lång tid att hitta henne, men de upptäcker också att "dokumenten" är av annan art än vad som uppgivits: fotografier föreställande en politiker i färd med att våldta en pojke.
  4. Om pirater och dåligt väder kommer att möta Mattias på havet framöver så är hoten på kanalen av annan art - Paddanbåtarna.
  5. Identifieringen av den tilltalade bygger inte på genetiska metoder utan uppgifter av annan art, främst telefonavlyssningar.
  6. Stubbar kan man hitta främst på kalhyggen eller där avverkning av annan art skett.
  7. Om vi upptäcker att problematiken är av annan art än vad vi kan möta är det vårt ansvar att ompröva placeringen.
  8. Det behöver då inte bara handla om hundar som har bitit andra hundar utan kan också vara bristande tillsyn av annan art.
  9. Okulering är då man ympar in barkbit med grenanlag (meristem) innanför barken på annan växt av annan art eller sort.
  10. Skalaren kan även skada och döda andra skalarer och fiskar av annan art, om dem känner sig hotad av dessa.
  11. Röklinet skall inte förväxlas med rochetten, vars ärmar undantagslöst är trånga och vars funktion och innebörd är av annan art.
  12. I interpellationen skriver Sverigedemokraterna i Ängelholm genom Patrik Ohlsson att de tycker det är ” fel att föräldrar tvingar på barn sin övertygelse, oavsett om den är religiös, politisk eller av annan art.
  13. De krafter, som varit verksamma under förflutna geologiska perioder, ansågs ha varit av annan art än de nu verksamma och knappast bundna av samma lagar som nu.
  14. Vidare kan det inte förekomma någon skapelse, eftersom vara inte kan komma ur icke-vara och eftersom ting inte kan uppstå från något som är av annan art än det själv.
  15. Från början har begreppet landskap en bestämd territoriell innebörd men det har successivt vidgats till att omfatta även andra miljöer, verkliga eller föreställda, med gränser av annan art än judiciella och administrativa.
  16. De flesta homofobiska hatbrott är dock inte våldsbrott utan av annan art, och antalet anmälningar om denna typ av brott är mellan 600-700 om året, medan toppen för antalet anmälda brott var 2009 med 1060 fall.
  17. Familjens stöd gentemot barnen handlar till stor del om att fostra och ge kärlek, medan kommunens roll visavi sina invånare är av annan art och i vissa fall kan handla om rent kontantstöd, till exempel när det gäller socialbidrag.
  18. De rättigheter av annan art åter, som kommunerna gjorde anspråk på att kvarhålla och vilkas bevarande var ett av ändamålen med deras betydelsefulla insatser i den senare medeltidens politiska liv, var då en onaturlighet, som därför måste av samhällsutvecklingen så småningom utplånas.
  19. Nya samhällen kan grundläggas dels genom från bona utvandrade honor, antingen ensamma eller tillsammans med arbetare av annan art (se ovan), dels genom kolonibildning, på så sätt att en del av det gamla samhället utvandrar till en närbelägen plats och inledningsvis upprätthåller en ganska långvarig fredlig kommunikation med modersamhället.
  20. Invigningstalaren, borgarrådet Hjalmar Mehr, menade att det även i fortsättningen skulle bli livlig verksamhet men av annan art. Tio år senare köptes Nalen av LP-stiftelsen och Erik Edin såg till att Nalen blev en värmestuga för huvudstadens slitna människor, som sedan kunde slussas vidare till behandlingshem och upprättade liv.
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Dagens namnsdag 2022-06-27

 • Selma
  Keltiskt namn, ursprungligen ett ortsnamn, med betydelsen vacker utsikt.
 • Fingal
  Keltiskt namn med betydelsen ljus främling.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Mest sökta

föregående vecka
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2