Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Hur används ordet av vilka?

   1. Sveriges framtid avgörs av vilka förutsättningar vi ger våra barn.
   1. Han säger samtidigt att Nordea under utredningen medgett brister i granskningen av vilka som stått bakom kontot.
   1. Ett otydligt regelverk för miljözoner har öppnat för olika tolkningar av vilka tunga fordon som omfattas.
   1. Han ifrågasätter också urvalet av vilka chefer som fått den nya bonusen.
   1. Peter Forsskål begärde åtskilliga gånger, under sin utdragna strid med fakultet och kanslikollegium, att få utdrag ur protokollen och skriftliga motiveringar av vilka lagrum som åberopades i prövningen av hans fall.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Tryggve

Nordiskt namn som betyder trygg eller trogen..