/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till avge utlåtande

Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är amper en synonym till syrlig?

Hur används ordet avge utlåtande?

  1. Lantdagen skulle endast få avge utlåtande om dessa lagar.
  2. Det nya i hovrättsförhandlingen är att Rättsliga rådet ska avge utlåtande om kvinnans psykiska hälsa, berättar Christian Shumkov för SVT Västernorrland.
  3. Bland annat tillades skyldigheten att avge utlåtande i rättsmedicinska mål, att ha överinseende över veterinärväsendet, tandläkar-och fältskärsväsendet, skyddskoppympningen med mera.
  4. M:t avge utlåtande i frågor, som berörde statsunderstöd för avdiknings-, odlings-och frostminskningsföretag samt kontrollera och godkänna med statslån utförda odlingsarbeten.
  5. År 1902 anmodades han av holländska regeringen att avge utlåtande angående en mellan Holland och England uppkommen neutralitetstvist i följd av andra boerkriget.
  6. Han kallades 1913 till USA för att på uppfordran av American Society of International Law avge utlåtande i frågan om omfånget av USA:s rätt att uppta genomfartsavgift i Panamakanalen.
  7. År 1854 antogs han till sekreterare i den kommitté, som hade i uppdrag att avge utlåtande rörande inrättandet av ett statistiskt ämbetsverk, och tjänstgjorde 1858-61 i den nyinrättade Statistiska centralbyrån.
  8. När emellertid Finlands erövring blivit en " fait accompli" och ständerna svurit Alexander I såsom Finlands storfurste tro-och huldhet, mottog Calonius av den kommitté, som i sammanhang med lantdagen i Borgå nedsatts för att utarbeta ett förslag till organisation av en regeringskonselj (senat), uppdrag att därom avge utlåtande.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Lennart
  Lågtysk variant av det tyska namnet Leonard: lejonhård eller modig som ett lejon.
 • Leonard
  Tyskt namn som betyder lejonhård eller modig som ett lejon.
 • Besläktade namn: Lennie, Lenny

Mest sökta

föregående vecka
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2