Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Hur används ordet avge utlåtande?

   1. Lantdagen skulle endast få avge utlåtande om dessa lagar.
   1. Det nya i hovrättsförhandlingen är att Rättsliga rådet ska avge utlåtande om kvinnans psykiska hälsa, berättar Christian Shumkov för SVT Västernorrland.
   1. Bland annat tillades skyldigheten att avge utlåtande i rättsmedicinska mål, att ha överinseende över veterinärväsendet, tandläkar-och fältskärsväsendet, skyddskoppympningen med mera.
   1. M:t avge utlåtande i frågor, som berörde statsunderstöd för avdiknings-, odlings-och frostminskningsföretag samt kontrollera och godkänna med statslån utförda odlingsarbeten.
   1. År 1902 anmodades han av holländska regeringen att avge utlåtande angående en mellan Holland och England uppkommen neutralitetstvist i följd av andra boerkriget.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Tekla

Grekiskt namn som består av betydelseelementen gud och rykte..

Tea

Kortform för de grekiska namnen Dorotea, Guds gåva, Teodora, Guds gåva, och Teresia kvinna från ön Thera..