/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till avskedstagande

Hur upplevde du uppläsningen av avskedstagande?

eller

avskedstagande är sammansatt av

/1004363/HBSynonymerMobilMid

Är jolm en synonym till lank?

Hur används ordet avskedstagande?

  1. Mrs Rowan avslutade nu sitt avbrutna avskedstagande och Larry Birch följde henne ut.
  2. Det blev ett artigt avskedstagande och sedan var hon äntligen fri att åka tillbaka till gården och utmattad sträcka ut sig på sin säng.
  3. Vid sitt avskedstagande erhöll han landskamrerares titel.
  4. Vid sitt avskedstagande upphöjdes han till grevligt stånd.
  5. Efter Tessins avskedstagande utsågs Höpken 1752 till kanslipresident.
  6. Vid sitt avskedstagande kort därpå utnämndes Morengejm till medlem av riksrådet.
  7. Efter sitt avskedstagande utgav han bland annat Terentii lustspel, öfversatta från latinet (1896).
  8. Rudbeckius bibehölls vid syssla och lön till 1632, då med hans avskedstagande kollegiet helt upphörde.
  9. Vid sitt avskedstagande ur aktiv krigstjänst 1878 blev han major och 1884 överstelöjtnant i armén.
  10. von Podewils ledde 1853-76 bayerska statens vapenfabrik i Amberg och blev vid sitt avskedstagande generallöjtnant.
  11. Efter sitt avskedstagande ägnade han sig odelat åt den isländska rättshistorien, som redan förut varit föremål för hans studier.
  12. Åren 1872-77 var han envoyé i Wien och München samt från 1877 till sitt avskedstagande 1890 envoyé i London.
  13. Avsked till Hamlet (1930) var avsedd som ett avskedstagande från den Hamlet-problematik, det ifrågasättande och skeptiska grubblet över tillvaron, som präglat hans författarskap.
  14. Han deltog även i andra sikhkriget 1848, var 1850-57 politisk agent i Mewar, blev 1861 generalmajor, erhöll vid sitt avskedstagande 1866 knightvärdighet och fick 1867 generallöjtnants grad.
  15. Efter det olyckliga slaget vid Kapolna (26-28 februari) och Dembinskis avskedstagande blev Vetter överbefälhavare, men föll i en svår sjukdom och ersattes 31 mars tillsvidare med Görgey.
  16. Hon gifte sig på nytt den 17 juni 1894 med överläkaren vid Mariehamns havskuranstalt Johannes Hoving, och tillsammans med honom flyttade hon efter sitt avskedstagande till Helsingfors, där han var praktiserande läkare.
  17. Det ledde till att den rysk-assyriska alliansen tog slut, och ett officiellt avskedstagande, mellan generalöverste Semjonov, patriarken och några överstar, ägde rum den 24 november 1917, det vill säga tre veckor efter revolutionen.
  18. Ända sedan sin tidiga ungdom 1763 till sitt avskedstagande från hovet 1782 förde Hamilton en vidlyftig dagbok, bevarad i grevliga Hamiltonska arkivet å Barsebäcks slott, vari han upptecknade sina iakttagelser företrädesvis från hovlivet och från sina långvariga resor i Europa.
  19. Åtta år senare blev han tillsammans med sina bröder naturaliserad svensk adelsman och befordrades 1778 till kapten i amiralitetet, varefter han under amerikanska frihetskriget ingick i fransk sjötjänst och utmärkte sig så fördelaktigt, att han vid sitt avskedstagande efter fredsslutet 1783 fick livstidspension och tilldelades orden Pour les mérites militaires.
  20. För denna skrev han ackompanjemang till sina mässor, bland annat en stor uvertyr till en sådan, vilken nyhet dock föranledde orkesterns reducering och Lesueurs avskedstagande, sedan han häftigt försvarat sina åtgärder i skrifterna Essai de musique sacrée ou musique motivée et méthodique (1787) och Exposé d ' une musique une, imitative et particulière à chaque solennité (samma år).
  21. Vid avskedstagande bibehölls ämbets-och tjänstemän sin högsta innehavda ämbetstitel och rang, med undantag av statsrådsledamöter, vilka redan, enligt kunglig resolution den 10 januari 1868, jämte serafimerriddare tillagts värdighet näst efter statsrådets i tjänst varande ledamöter ; enligt kunglig resolution den 3 november 1871 förlorade de emellertid av grundlagen för dem stadgad rang och värdighet, då de upphörde att vara ledamöter av statsrådet.
  22. Bland hans många kommenderingar och tjänsteuppdrag inom svenska flottan må nämnas, att han 1860 var chef på korvetten HMS Najadens expedition till Sydamerika och Västindien, 1864 – 67 ledamot av Förvaltningen av Sjöärendena, 1867 eskaderchef på en förenad svensk-norsk eskader, 1867-68 och 1875 – 78 varvschef i Karlskrona, 1868 vid flottans delning chef för flottan, stationsbefälhavare och överkommendant i Karlskrona (sistnämnda befattning bibehöll han till sitt avskedstagande 1884) samt 1874 inspektör för samtliga flottans praktiska övningar och teoretiska undervisningsanstalter med undantag av Sjökrigsskolan.
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Hur böjs avskedstagande?

substantiv
singular plural
obestämd form bestämd form obestämd form bestämd form
nominativ ett avskedstagande avskedstagandet avskedstaganden avskedstagandena
genitiv ett avskedstagandes avskedstagandets avskedstagandens avskedstagandenas
Syns inte alla böjningar? Svep med fingret över tabellen.

Dagens namnsdag 2022-07-07

 • Klas
  Svensk och tysk kortform av det grekiska namnet Nikolaus som betyder seger och folk.
 • Besläktade namn: Claes, Claus, Klaus

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Mest sökta

föregående vecka
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2