/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till barnbördshus

Hur upplevde du uppläsningen av barnbördshus?

eller
Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla

barnbördshus är sammansatt av

/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är mobba en synonym till kujonera?

Hur används ordet barnbördshus?

  1. Förresten är han född i Motala, Vadstena höll sig inte med eget barnbördshus och musiken fanns med i generna.
  2. Göteborgs barnbördshus invigdes i oktober 1875.
  3. För ändamålet öppnade han ett eget barnbördshus.
  4. En kopia av denna blev senare placerad på Köpenhamns barnbördshus.
  5. Genom Pippingskölds bemödanden inrättades 1876 ett nytt barnbördshus i Helsingfors.
  6. Han uppförde södra flygeln och inrättade i bottenvåningen ett barnbördshus med tio sängar.
  7. På 1920-talet fanns planer på att bygga om hela sjukhuset till barnbördshus.
  8. Det var på Stobæus initiativ som ett barnbördshus inrättades i det under 1780-talet upprättade lasarettet.
  9. Året efter tillkom ett epidemisjukhus bakom lasarettet och år 1926 inrättades ett barnbördshus i Stora Bosgårdens manbyggnad.
  10. Lev Gumiljov såg dagens ljus 1 oktober 1912 i kejsarinnan Alexandra av Hessens barnbördshus på Vasilijön i Sankt Petersburg.
  11. Han blev överläkare vid Sankt Eriks sjukhus barnbördshus 1947, vid Allmänna barnbördshuset 1949 och var styresman där från samma år.
  12. Pyemin, en form av blodförgiftning, var i äldre tid ganska vanlig på lasarett och barnbördshus, där ansamlingar av smittämnen fanns.
  13. Han var underläkare vid Spenshults sanatorium 1931 – 1932, extra läkare vid Helsingborgs barnbördshus 1932 – 1933, dito vid Helsingborgs lasaretts radiologiska avdelning 1933, var andre underläkare och t.f.
  14. De åtgärder som Saxtorph vidtog för att begränsa skadorna detta vållade gav inget resultat, något som även var fallet med alla de samtida ansträngningarna vid utländska barnbördshus.
  15. År 1841 inrättades sådana på församlingarnas fattighus, och 1850 upprättades av samma anledning för första gången genom huvudstadens myndigheter ett tillfälligt barnbördshus i förhyrd lokal på Södermalm.
  16. Barnbördshuset Pro Patria i Stockholm upprättades 1775 som Sveriges första barnbördshus på initiativ (redan 1774) av kung Gustav III, med doktor Christian Ludvig Ramström som förste föreståndare.
  17. Han blev amanuens vid Allmänna barnbördshuset 1892, vid Sabbatsbergs sjukhus 1893, praktiserande läkare i Göteborg 1894, biträdande barnmorskelärare 1898 samt var professor och överläkare vid Göteborgs barnbördshus 1919 – 1929.
  18. Här låg sedan tidigare Ljunglöfs snusfabrik såväl som Ljunglöfs hem med den Ljunglöfska salongen samt Pro Patrias barnbördshus, vilka revs för att lämna plats åt kontorshuset som uppfördes åren 1938-42.
  19. Allmänna barnbördshuset lades ner 1976.
  20. Södra barnbördshuset -Maria Sjukhus 1944.
  21. På platsen återfanns tidigare Allmänna barnbördshuset.
  22. Södra barnbördshuset tillhörde Maria Magdalena församling.
  23. Utbildning för en examen som barnmorska under denna tid gavs främst på Allmänna barnbördshuset och Barnbördshuset Pro Patria och tidigare Serafimerlasarettet.
  24. underläkare vid Södra barnbördshuset i Stockholm 1931-1932, t.f.
  25. Det första barnbördshuset torde ha varit Hotel Dieu i Paris.
  26. Åren 1896-99 var han förste underläkare vid barnbördshuset i Kristiania.
  27. År 1822 blev han ordinarie professor där och direktör för Allmänna barnbördshuset.
  28. amanuens vid Allmänna barnbördshuset i Stockholm 1932, amanuens där 1932 – 1933, t.f.
  29. Hans sista tjänstetid förbittrades av anonyma angrepp på hans ledning av barnbördshuset.
  30. Han var 1878-80 ordinarie kandidat och assistent vid barnbördshuset (Fødselsstiftelsen) i Köpenhamn.
  31. Stenhammar har även ritat flera lasarett, bland annat Södra barnbördshuset samt lasarettet i Vadstena.
  32. När Provisoriska barnbördshuset kom till, överflyttades dit från Allmänna barnbördshuset barnmorskeundervisningen, och barnmorskeläraren, vars befattning 1849 av riksdagen uppfördes på stat och skildes från professuren i obstetrik vid Karolinska institutet, svarade för läkarvården.
  33. Allmänna barnbördshuset, Allmänna BB, ligger vid Södra Fiskartorpsvägen 15 på Östermalm (Engelbrekts församling) i Stockholm.
  34. Mittemot låg Grönwalls Bryggeri och i korsningen med Sveavägen (idag Sveavägen 40) låg barnbördshuset Pro Patria.
  35. Han utbildades delvis på barnbördshuset (Fødselsstiftelsen), där han 1891-94 var ordinarie kandidat och förste förlossningsunderläkare.
  36. År 1831 utnämndes han till e.o. professor, 1833 till ordinarie professor och direktör för barnbördshuset där.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Mikael
  Hebreiskt namn: Vem är som Gud? Namnet på en av ärkeänglarna i den kristna kyrkan.
 • Mikaela
  Femininform av det hebreiska namnet Mikael: Vem är som Gud?
 • Besläktade namn: Michel, Mickel, Miguel, Mike, Mikko, Michelle

Mest sökta

föregående vecka

Hur böjs barnbördshus?

substantiv
singular plural
obestämd form bestämd form obestämd form bestämd form
nominativ ett barnbördshus barnbördshuset barnbördshus barnbördshusen
genitiv ett barnbördshus barnbördshusets barnbördshus barnbördshusens
Syns inte alla böjningar? Svep med fingret över tabellen.
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2