/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till behärska språket

Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är memetekel en synonym till omen?

Hur används ordet behärska språket?

  1. Att inte behärska språket är ett livsavgörande handikapp och som med stor sannolikhet påverkar vilket gäng ditt barn hamnar i, vilken partner han eller hon väljer, vilken utbildning och vilket jobb han eller hon kommer att skaffa sig i livet.
  2. Det kan vara svårt att plötsligt komma till en kultur där den respekten långt ifrån är given och där den invandrade läraren dessutom hamnar i underläge genom att inte till fullo behärska språket och de sociala koderna.
  3. - Ja, man måste ju kunna behärska språket i arbetet, och då hör jag ju att personen kan göra sig förstådd.
  4. Ville gärna behärska språket Under det första året med svenskundervisning i en klass tillsammans med andra nyanlända invandrarbarn, öppnade hon knappt munnen.
  5. Vid dagens slut förutsattes eleverna behärska språket och fick titeln ” daminägare ”.
  6. Att behärska språket är viktigt för förtroendet mellan patient och läkare, menar Mohammed.
  7. -Ibland har det snabbats på och läkare har börjat arbeta utan att behärska språket.
  8. Att kunna behärska språket var i mångt och mycket en framgångsfaktor i Rom.
  9. – Jag lägger ner mycket tid på att behärska språket och komplettera min utbildning till en master i juridik.
  10. Man måste behärska språket till hundra procent, för att kunna arbeta och integreras i samhället, säger Jawad Al Saedi.
  11. – Jag lägger ner mycket tid på att behärska språket och komplettera min utbildning till en master i juridik, säger han.
  12. Men trots att det är långt till att behärska språket och till att få jobb är projektledaren Margret Olsson optimistisk.
  13. Om ett barn inte har lärt sig ett språk inom denna period kommer barnet aldrig fullt ut behärska språket.
  14. – Att behärska språket är en viktig faktor, det gör att man känner sig trygg i den plats man reser till, säger Maria Lexhagen.
  15. Det finns få litterära verk från denna tid och karakteristiskt är att de få författare som finns knappast kan sägas behärska språket som företrädarna under fornfranskan hade gjort.
  16. Det är inte allt för ovanligt att två människor som båda fått undervisning i standardkinesiska i skolan och anser sig behärska språket väl behöver en tolk för att kommunicera med varandra.
  17. Till en början var det tufft eftersom hon inte behärskade språket.
  18. Det upptäcktes också att flera av hennes släktingar behärskade språket flytande.
  19. Paret har haft honom under total kontroll, särskilt utanför hemlandet där han inte behärskade språket.
  20. Man pekar också på att Facebook saknar anställda i Myanmar och att bolaget tidigare hade få moderatorer som behärskade språket.
  21. Då Henneberg hade tyska anlag och behärskade språket, och Tutenberg intresserad av nordisk musik och opera, påbörjades ett fruktbart samarbete.
  22. Då hans mor härstammade från Tyskland och han därför behärskade språket valde han att vidareutbilda sig vid konstakademien i München.
  23. Patrik Sewik berättar att Asem Abdo behärskade språket rätt bra redan innan språkträningen drog igång, eftersom han redan hade varit i Sverige i tre år.
  24. Sannolikt behärskades språket fullständigt endast av ett mindre antal fångar med mycket långa strafftider, medan de flesta fångar förmodligen endast kunde tillräckligt för att skicka korta frågor och liknande.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Anders
  Svensk variant av det grekiska namnet Andreas: man eller manlig.
 • Andreas
  Grekiskt namn som betyder man eller manlig.
Besläktade namn: Nanne, Antti, Antero, Ante, Andy, Andris, Andrew, Andres, Andrej, Andras

Mest sökta

föregående vecka
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2