/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till behjärta

Hur upplevde du uppläsningen av behjärta?

eller
Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla

Liknande ord till behjärta

behjärta i sammansättningar

/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är memetekel en synonym till omen?

Hur används ordet behjärta?

  1. Francks vädjan slutade med följande ord: " På grund härav vågar jag vördsamt uppmana alla, som behjärta denna stora sak att å omstående sida teckna bidrag.
  2. Vi tro fastmer att Eders Majestät i nåder vill behjärta det intryck Manifestet väckt och förordna att dess stadganden skola bringas i öfverensstämmelse med Finlands grundlagar.
  3. För berömliga gärningar är en svensk medalj som instiftades 1832 av för att belöna svenskar för " behjärtade räddningsbragder".
  4. För sitt målningsarbete i Hakarps kyrka erhöll Edvard Orm 400 daler silvermynt, men vid en proteststämma behjärtade församlingen en förhöjning med ytterligare 60 daler silvermynt – på grund av Orms ” usla och släta tillstånd ”.
  5. Han ledde som kommendant det behjärtade försvaret av Brünn, när det belägrades av Lennart Torstenson maj-augusti 1645, och utnämndes samma år till generalfältvaktmästare, 1646 till friherre samt 1648 till fältmarskalklöjtnant och kommendant i Mähren.
  6. Under det stora boerkriget följde han först som tidningskorrespondent (till " Midland News" och " The Times") och sedan som attacherad officer vid general Frenchs stab engelska armén från början av december 1899 till slutet av juni 1900 samt bevistade därunder ett 40-tal fältslag och strider, bland annat slaget vid Magersfontein, striden vid Kuilfontein (23 februari 1900 under operationerna kring Colesberg), där han med egen livsfara räddade en sårad underofficer från att falla i boernas händer -för vilken behjärtade handling han rönte erkännande -slaget vid Poplar Grove, Bloemfonteins intagande, striden vid Koorn Spruit (där en engelsk kolonn föll i bakhåll), slaget vid Zandriver och Pretorias intagande.
  7. Gunilla beskrivs som kraftfull och behjärtad och bedömas ha varit en kapabel guvernör.
  8. Honom tillhör således att vara en god sjöman, stark till kroppen, hurtig, behjärtad, oförtruten, hava högt målföre och tilltagsen i allt skeppsarbete.
  9. Under ett kortare förordnande som regeringskommissarie i Basel avstyrde han behjärtat ett hotande uppror.

behjärta i ordbok från 1870

 • Gammal stavning: Behjerta
 • Betydelse: Lägga en sak varmt på hjertat. Innebär vanligen en liflig önskan att kunna afhjelpa det, som utgör föremålet för ens deltagande.
  Synonymer: beklaga, ömka, ömma för

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Sven
  Nordiskt namn som betyder yngling, även väpnare och tjänare under medeltiden.

Mest sökta

föregående vecka
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2