Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Hur används ordet behjärtad?

   1. Gunilla beskrivs som kraftfull och behjärtad och bedömas ha varit en kapabel guvernör.
   1. Honom tillhör således att vara en god sjöman, stark till kroppen, hurtig, behjärtad, oförtruten, hava högt målföre och tilltagsen i allt skeppsarbete.
   1. För berömliga gärningar är en svensk medalj som instiftades 1832 av för att belöna svenskar för " behjärtade räddningsbragder".
   1. För sitt målningsarbete i Hakarps kyrka erhöll Edvard Orm 400 daler silvermynt, men vid en proteststämma behjärtade församlingen en förhöjning med ytterligare 60 daler silvermynt – på grund av Orms ” usla och släta tillstånd ”.
   1. Han ledde som kommendant det behjärtade försvaret av Brünn, när det belägrades av Lennart Torstenson maj-augusti 1645, och utnämndes samma år till generalfältvaktmästare, 1646 till friherre samt 1648 till fältmarskalklöjtnant och kommendant i Mähren.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Dagmar

Nordisk variant av det slaviska namnet Dragomir: fredsäll..

Rigmor

Danskt namn som betyder den mäktiga mön..

Hur böjs behjärtad ?

adjektiv
positiv en behjärtad
ett behjärtat
den|det|de behjärtade