/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Nyhet

bemäktiga sig i ordbok från 1870

Är jolm en synonym till lank?

Hur används ordet bemäktiga sig?

  1. Onda makter vill bemäktiga sig de fyra nycklarna för att kunna släppa ut odjuret och börjar döda deras väktare en i taget.
  2. Det man har kraft att bemäktiga sig är ens egendom.
  3. Jag fylls av tankar på mitt sista möte med Pamela men söker upp min vän Kristian Grund och lyckas i dennes sällskap komma ur den krampaktiga känsla av saknad och bitterhet som vill bemäktiga sig mig.
  4. Att de bara kan få utgå från att vilken kvinna som helst är något de kan bemäktiga sig och behandla efter gottfinnande!
  5. Men nu skulle hon stå naken mitt i ateljén som en levande staty som han skulle bemäktiga sig med ögon och pensel.
  6. Å ena sidan att bemäktiga sig och kultivera det okända.
  7. 1899 försökte Agunialdo bemäktiga sig Manila, men tillbakaslogs efter en häftig strid.
  8. Med dessa kunde han bemäktiga sig det nästan värnlösa Warszawa, där Arvid Horn blev tillfångatagen.
  9. I slaget vid Soor (1745) lyckades von Nádasdy bemäktiga sig preussiske kungens krigskassa och tross.
  10. Då den sistnämnde föll i fångenskap, begagnade sig Filip tillfället att bemäktiga sig de engelska fastlandsbesittningarna.
  11. 1250 hjälpte han Izz al-Din Aybak att bemäktiga sig tronen, men flydde därefter till Syrien.
  12. Men när Orfeo för ett ögonblick lämnar sin hustru ensam, vill en av Arideos krigare bemäktiga sig henne.
  13. Klingsor lyckades bemäktiga sig den heliga lansen och med den tillfogade han Amfortas ett sår, som aldrig ville läkas.
  14. Han lyckades 1379 att bemäktiga sig Chioggia, men blev där instängd av Vettor Pisani i spetsen för Venedigs sjömakt.
  15. Dess ombyggande fortsattes nu, och ett av ryssarna i augusti 1705 gjort försök att bemäktiga sig fästet kunde avvärjas.
  16. Det är Sigurd, som på Regins inrådan mördar Fafner för att bemäktiga sig de skatter, på vilka han vilar.
  17. Bolívar var övertygad om att Peru ville skapa en konflikt för att bemäktiga sig Bolivia, Guayaquil och kanske mer ecuatorianskt territorium.
  18. Under Alexanders minderårighet stred stormännen om väldet, och de olika partierna sökte trygga sitt inflytande genom att bemäktiga sig kungens person.
  19. -Han har aldrig deltagit i ett syfte att utöva utpresning och med våld och hot bemäktiga sig och bortföra Fabian Bengtsson, sade Silbersky i tingsrätten.
  20. Under 10:e århundradet inträffade åtskilliga stridigheter, under vilka några bekännare av judendomen lyckades bemäktiga sig regeringen, som de bibehöll till 1268.
  21. Storbritannien och Österrike närmade sig varandra för att hejda Rysslands segerlopp, medan Frankrike understödde Ryssland i hopp att själv bemäktiga sig Rhengränsen.
  22. I sin skrift Considérations sur la guerre des turcs et de la Russie (1788) yrkade han på att Frankrike borde bemäktiga sig Egypten.
  23. Av svårare beskaffenhet blev en tvist med Frankrike, vilket höll på att bemäktiga sig Annam och Tonkin, som kineserna ansåg stå under Kinas överhöghet.
  24. Denna viktiga strategiska punkt, på vars intagande Elbelinjens besittning berodde, försökte Tilly till varje pris bemäktiga sig, för att stänga vägen för motståndarens vidare framträngande.
  25. I syfte att bemäktiga sig tyska kolonin Kamerun inföll i slutet av augusti 1914 3 engelska kolonner från Nigeria i kolonin, men samtliga blev tillbakaslagna.
  26. Vandraren Wotan kommer och berättar att hans bror Mime närmar sig med Siegfried som skall döda Fafner åt honom så att Mime kan bemäktiga sig ringen.
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Dagens namnsdag 2022-07-02

 • Rosa
  Latinskt namn med betydelsen ros.
 • Rosita
  Spansk diminutivform av det latinska namnet Rosa: liten ros.
 • Besläktade namn: Rosalie, Rosi, Rosie, Rosina, Rosine

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Mest sökta

föregående vecka
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2