/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till bemedling

Hur upplevde du uppläsningen av bemedling?

eller
Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla

Liknande ord till bemedling

/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är hädare en synonym till heretiker?

Hur används ordet bemedling?

  1. Tidigare hade genom hans bemedling dylika upprättats på Stampen, i Masthugget och Haga.
  2. Stridens fredliga slut tillskrevs prästernas bemedling.
  3. Genom Ulners bemedling erhöll även Danmark samma förmån.
  4. Fredrik II erbjöd ännu en gång förlikning, denna gång genom brittisk bemedling.
  5. Tack vare Anders Zorns bemedling kunde han genomföra en studieresa till Spanien.
  6. Med ärkebiskop Johan Olof Wallins bemedling öppnade hon 1838 en flickskola i Falun.
  7. 1532 blev han kallad inför prästmötet (convocation), exkommunicerad och fängslad, men genom konungens bemedling frigiven.
  8. Genom bemedling av framstående vetenskapsmän i Frankrike och England mildrades domen i januari 1872 till enkel landsförvisning.
  9. Trots långvariga underhandlingar, till en del under engelsk bemedling, och oaktat Danmark gjorde flera eftergifter, vanns ingen enighet.
  10. Vid Gustav III:s besök i Paris sistnämnda år fick han genom konungens bemedling tillåtelse att måla Marie-Antoinettes porträtt.
  11. Genom bemedling av biskop Magnus III Stiernkors och kung Hans lyckades han dock erhålla dispens av påven Alexander VI.
  12. Tretton år skall han ha tillbragt i fängelse och frigavs, såsom det uppges, genom Karl XI:s bemedling kort före sin död.
  13. Hon lyckades emellertid endast skaffa sig ett tillfälligt understöd av madame Elisabet, kungens syster, samt fick genom dennas bemedling sin pension ökad.
  14. och trots att han genom sin vän Boulay de la Meurthes bemedling fick nåd, lämnade han det politiska livet och återgick till advokatyrket.
  15. Knudsen var först i murarlära och kom därefter i tjänst hos arvprinsen Fredrik, men fick genom dennes bemedling (1786) tillstånd att uppträda på kungliga teatern.
  16. Vincent fick genom Roslins bemedling inträda i Viens ateljé och vann 1768, trots att han var protestant, stora priset för tävlingsämnet Germanicus talar till sina trupper.
  17. I de medeltida städerna och långt senare var på grund av de invecklade och divergerande måttsystemen mätarnas bemedling nödvändig och lagstadgad vid köp mellan borgare och de främmande.
  18. År 1832 ställdes han, genom fransk bemedling, på fri fot och gick därefter i fransk samt 1835 i spansk tjänst och deltog med utmärkelse i kriget mot carlisterna.
  19. Å andra sidan inlät sig Storbritannien på förhandlingar om en våren 1914 genom fransk bemedling vid och Edward Greys besök i Paris från ryskt håll föreslagen brittisk-rysk marinkonvention.
  20. Franska regeringen slöt nu under brittisk bemedling fred i Tianjin 9 juni 1885, vari Kina medgav åt Frankrike överhögheten över Annam samt rätt att införliva Tonkin som fransk koloni.

bemedling i ordbok från 1870

 • Betydelse: Mellankomst, hvarigenom något beverkas, en tvist biläg-ges och så vidare
  Synonymer: förord, förbön

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Asta
  Kortform av det nordiska namnet Astrid som består av betydelseelementen asagud och skön eller älskad: älskad av asagudarna.
 • Astrid
  Nordiskt namn som består av betydelseelementen asagud och skön eller älskad: älskad av asagudarna*.
Besläktade namn: Estrid

Mest sökta

föregående vecka
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2