Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Är fixa en synonym till städa?

Hur används ordet benediktion?

      1. Vid gudstjänst med sakramental välsignelse (benediktion) välsignar prästen församlingen med eukaristin reserverad i monstransen.
      1. Eukaristisk tillbedjan och välsignelse, efter engelskt mönster även kortfattat kallad benediktion, innebär traditionellt att sakramentet (den konsekrerade oblaten/hostian) framställs reserverat i en monstrans på altaret.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Gabriel

Hebreiskt namn som betyder Guds kämpe..

Rafael

Hebreiskt namn som betyder Gud har läkt. .