Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Är nara en synonym till sammanfoga?

Hur används ordet besörja?

   1. Fleming hade ålagts av Gustav II Adolf att " besörja klingsmidets införande i Riket".
   1. Det hade dock inte krafter att besörja denna nya affär, från vilken det entledigades redan följande år.
   1. Kommissionen skulle " bevaka och förvalta stadens medel och räntor så till inkomster som utgifter samt att besörja om redogörelsen därför och kontrollera däröver".
   1. I en kunglig kungörelse av den 21 december 1888 fastslogs därför statligt monopol på att mot avgift besörja regelbunden befordran av förseglade eller eljest tillslutna brev samt brevkort att gälla från den 1 oktober 1889, och genom kungligt brev av den 10 september 1889 bemyndigades Generalpoststyrelsen att för 3 143 kronor inköpa AB Stadspostens i Stockholm materiel.

besörja i ordbok från 1870

 • Betydelse: Föranstalta om, att någonting sker, verkställes eller anordnas, vanligen för annans eller andras räkning, till följe af anmodan, uppdrag eller tjenstepligt.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Ansgar

Forntyskt namn med betydelsen gud och spjut: gudaspjut. Ansgar var Nordens apostel..

Anselm

Forntyskt namn med betydelsen gud och hjälm: gudahjälm..

Besläktade namn: Selm, Selmer, Ansgarius

Hur böjs besörja ?

verb
aktiv passiv
grundform att besörja att besörjas
nutid besörjer besörjs
dåtid besörjde besörjdes
supinum har|hade besörjt har|hade besörjts
imperativ besörj
particip
presens besörjande
perfekt en besörjd
ett besörjt
den|det|de besörjda